Tiedotteet

23.3.2021
Tiedote

Varhaiskasvatuksen palvelusetelien arvoista

Tiedote 23.3.2021
Lahden Kokoomus

Varhaiskasvatuksen palvelusetelien arvoista

Kaupunginhallituksen kokouksessa 22.3. käytiin pitkä keskustelu liittyen varhaiskasvatukseen ja sen säästötavoitteiden toteuttamismalleihin. Sivistyslautakunta päätti viimeisimmässä kokouksessaan pienentää palvelusetelin arvoa.

Kaupunginhallitus päätti 15.3. kokouksessaan käyttää enemmistöpäätöksellä otto-oikeutta, koska se katsoi, että lautakunnan tulisi harkita kokonaisuutta, kun säästötoimenpiteitä tehdään. Lautakunnan listalla oli kokonaisuudesta ainoastaan palveluseteli-päätös, mutta vuorohoitoon yms. liittyvät osat eivät olleet päätettävänä – tämä ei ollut valtuuston tahdon mukaista (vrt. Talousarviokirjan s.47).

Kaupunginhallitus valvoo lautakuntien työtä (päätöksiä) valtuuston päätösten velvoittamana.

Valtuusto velvoitti tarkistamaan palvelusetelin arvoa. Lautakunta arvioi, onko setelin arvoa tarkistettava, ja jos on, niin ylös- vai alaspäin. Sopimuskumppani-mielessä arvon säilyttäminen olisi johdonmukaisinta.
Palveluseteli on pelastanut kaupungin uusilta päiväkoti-investoinneilta, jotka kaupungilla voisi olla edessä mikäli palvelusetelin käyttö vaarantuisi – seikka joka on tärkeää muistaa.

Ennen kuin kaupunki ryhtyi tarjoamaan varhaiskasvatusta tarvitseville perheille kaupungin päivähoitopalveluiden lisäksi vaihtoehdoin käyttää muutakin päivähoitotarjontaa, oli Lahdessa 200-300 lapsen jonot varhaiskasvatuksen piiriin.

Kaupunginvaltuusto on talousarviossaan edellyttänyt sivistystoimelta säästöjä. Päätöksessä esitetään mm. palvelusetelihinnan tason tarkastelua, mutta siinä ei erikseen määritellä tarkoitetaanko sillä setelin arvon alentamista tai korottamista vaan ylipäätään tarkastelua. Tavoitteena tulee siis olla kokonaisvaltaisesti säästö. Säästö voi siis olla myös se, että säästämme uusien kaupungin omien päiväkotien perustamisessa.

Kaupunginhallituksen enemmistön näkemys on, että tilanteessa, jossa kaupungissa on subjektiivinen päivähoito-oikeus, tulee lapselle löytyä päivähoitopaikka ilman pitkiä jonoja silloin, kun sitä perhe tarvitsee.
Tästä syystä Kokoomuksen edustajat, Keskustan, KD:n ja Perussuomalaisten kaupunginhallitusjäsenet äänestivät kaupunginhallituksen 119 § kohdassa päätösesityksen mukaisesti. Jäsen Toni Putulan esityksestä päätökseen lisättiin sivistyslautakunnalle seuraavanlaiset saatesanat lautakuntakäsittelyyn:

Kaupunginhallitus päättää palauttaa sivistyslautakunnan päätöksen 23.2.2021 § 17 uudelleen lautakunnan käsiteltäväksi.
Kaupunginhallitus muistuttaa, että varhaiskasvatus on kuntalaisen subjektiivinen oikeus ja palvelut on tuotettava laadukkaasti ja tasavertaisesti.
Tällä perusteella kaupunginhallitus pyytää lautakuntaa kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin:
• Ottamaan huomioon varhaiskasvatuksen yleisen kustannustason nousun ja suhteuttamaan palvelusetelin tason myös varhaiskasvatuspaikkoihin lähitulevaisuudessa kohdistuviin paineisiin, kun lautakunta harkitsee palvelusetelin tasoa valtuuston tahdon mukaisesti.
• Ottamaan huomioon lasten yhdenvertaisuuden ja tarpeen selvittää keinot lapsen erityisen tuen järjestämiseen lapsen omassa varhaiskasvatuspaikassa myös silloin, kun lapsen varhaiskasvatus tapahtuu palvelusetelijärjestelmässä mukana olevassa varhaiskasvatusyksikössä.
• Tarkastelemaan mahdollisuutta palvelusetelijärjestelmään sisältyvien kellonaikarajoitusten poistamiseen.
• Tarkastelemaan, millä kriteereillä yksityiset perhepäivähoitajat voitaisiin saada mukaan palvelusetelijärjestelmään.
• Tarkentamaan laskelmia yksityisen varhaiskasvatuksen osuudesta ja laskelmien perusteista.

SDP:n ja Vihreiden kaupunginhallitusedustajat äänestivät tyhjää ja jättivät eriävän mielipiteen.

Lisätietoja antaa:
Toni Putula
Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja
Kaupunginhallituksen jäsen
p. 040 5019796