Lahdessa toimii yhdeksän Kokoomuksen perusjärjestöä, jotka yhdessä muodostavat Lahden Kokoomuksen. Lahden Kokoomuksen tehtävä on edustaa puoluetta paikallisesti kunnallispoliittisessa toiminnassa sekä työskennellä kokoomuslaisten aatteiden ja pyrkimysten toteuttamiseksi. Puheenjohtaja toimii Mikael Seppälä.

Lahden Kokoomus on lahtelaisen kokoomuspolitiikan ylin päättävä elin. Politiikan linjoista päättävät sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, joissa lahtelaisilla kokoomusyhdistyksillä on omaan jäsenmääräänsä suhteutettuna äänivaltaa. Syyskokous valitsee Lahden Kokoomukselle puheenjohtajan sekä yhdistysten esitysten mukaisesti hallituksen jäsenet toteuttamaan toimintaa ympärivuotisesti. Lahden Kokoomus tekee tiivistä yhteistyötä valtuustoryhmän, luottamushenkilöiden, piirijärjestön ja puoluetoimiston kanssa.