Lahdessa toimii yhdeksän kokoomuksen perusjärjestöä, jotka yhdessä muodostavat Kokoomuksen Lahden kunnallisjärjestön eli Lahden Kokoomuksen. Kunnallisjärjestön tehtävä on edustaa puoluetta paikallisesti kunnallispoliittisessa toiminnassa ja työskennellä kokoomuslaisten aatteiden ja pyrkimysten toteuttamiseksi. Kunnallisjärjestön puheenjohtaja toimii Milla Bruneau.

Kunnallisjärjestö on lahtelaisen kokoomuspolitiikan ylin päättävä elin. Politiikan linjoista päättävät sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, joissa lahtelaisilla kokoomusyhdistyksillä on omaan jäsenmääräänsä suhteutettuna äänivaltaa. Syyskokous valitsee kunnallisjärjestölle puheenjohtajan sekä yhdistysten esitysten mukaisesti hallituksen jäsenet toteuttamaan Lahden Kokoomuksen toimintaa ympäri vuotisesti. Kunnallisjärjestö tekee tiivistä yhteistyötä valtuustoryhmän, luottamushenkilöiden, piirijärjestön ja puoluetoimiston kanssa.