Tiedotteet

23.2.2021
Tiedote

Lahden Kokoomus vaatii parempaa kilpailutus- ja osto-osaamista kaupungin julkisissa hankinnoissa. 

Lahden Kokoomus

Tiedote 23.2.2021

Lahden Kokoomus katsoo, että Lahden kaupungin on päivitettävä organisaationsa osto-osaaminen nykyaikaan. Toistuvasti törmätään samaa ongelmaan, että halvinta hintaa tuijottamalla ajetaan kilpailutusten voitot oman talousalueen ulkopuolelle. Pahimmillaan ulkomaille. Tähän on tultava muutos ja alueemme yrityksille on tarjottava aito mahdollisuus voittaa kaupungin julkisissa hankintakilpailuissa, olivat ne kooltaan suuria tai pieniä.

Lahden Kokoomuksen mielestä kaupungin kilpailutuksissa on otettava paremmin huomioon muutkin seikat, kuin halvin hinta. Yhteiskunnan asettamat taloudelliset rasitteet yrityksillemme ovat sellaiset, että tällaisessa puhtaassa hintakilpailussa ei ole mahdollisuuksia pärjätä.

 

Lahden Kokoomus katsoo, että:

– Kaupungin osto-osaamista on kehitettävä ja organisaation osaamista vahvistettava.

– Lahden Green City status velvoittaa kaupungin huomioimaan ekologiset kustannukset. Pitkät kuljetusmatkat ulkomailta lisäävät päästöjä ja ne onkin katsottava rasitteiksi kilpailutuksissa. Toisaalta tuotannossa käytetyn vähähiilisen kotimaisen energian tulee parantaa mahdollisuuksia pärjätä kilpailussa.

– Markkinavuoropuhelua paikallisten yrittäjien kanssa ennen kilpailutuksia tarvitaan kipeästi lisää.

– Laadun vertailussa on otettava huomioon laajempi näkökulma pelkän tuotteen/palvelun tarkastelun lisäksi. On esimerkiksi otettava huomioon toimitusajat, huolto- ja takuutöiden luotettavuus sekä nopeus.

– Kaupunkia pitää kiinnostaa myös pienet hankinnat, koska suurin osa alueemme yrityksistä (94%) on pieniä. Niissä muutamien tuhansienkin eurojen kaupat tarkoittavat työtä ja toimeentuloa jatkossakin.

Lahden Kokoomus katsoo, että hyvällä hankintapolitiikalla luodaan hyvää yritysilmapiiriä ja vetovoimaa yrityksille sijoittua alueelle. Lahden tulee tavoitella Suomen yritysmyönteisimmän kaupungin asemaa jatkossa entistä päättäväisemmin.

 

Lahdessa 23.2.2021

Lahden Kokoomus

Lisätietoja:

Teknisen- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja,

Francis McCarron Francis.Mccarron@lh.lahti.fi

+358 405104053