Tiedotteet

2.3.2021
Tiedote

Lahden Kokoomuksen valtuustoryhmä jättää valtuustoaloitteen Etelä-Karjalan mallin käyttöönotosta lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa

Kuten moni muukin ilmiö, myös kiusaaminen muuttaa jatkuvasti muotoaan ja löytää uusia tilaisuuksia. Lahden Kokoomus katsoo, että meidän on entistä päättäväisemmin kamppailtava kiusaamista vastaan, sillä pahimmillaan kiusaaminen voi jättää koko elämän mittaisia, syviä vaurioita. On muistettava, että kiusaaminen jättää myös kiusaajaan jälkensä.

Kiusaaminen kehittyy, ja siksi myös kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamistilanteiden hoitamisen on kehityttävä. Kiusaamisen ehkäisyyn on vuosia haettu malleja, joista osa toimii paremmin, osa huonommin, näin myös Lahdessa, mistä sietää kiittää kaikkia asian parissa työskennelleitä. Yhtä patenttiratkaisua ei ole, mutta kun toimiva malli löytyy, se kannattaa monistaa.

Etelä-Karjalassa on saavutettu hyviä tuloksia uudesta mallista lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi. Malli tarkoittaa tiivistettynä sitä, että jos alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa lainvastaisen teon, asiasta tehdään rikosilmoitus. Tekijä ohjataan keskusteluryhmään, jossa on tekijän ja uhrin lisäksi mukana keskustelemassa molempien huoltajat, poliisi sekä nuorten oikeusedustaja.

Etelä-Karjalassa on laadittu koko maakuntaan yhteinen ohjeistus, jonka mukaisesti lainvastaisiin tekoihin puututaan. Ohjeistuksessa on laadittu tapauskohtaisia ohjeita eri kiusaamistilanteisiin. Ohjeistuksen ydin on siinä, että se tuo yhteiset selkeästi kirjatut ja riittävän vakavat toimintatavat kiusaamiseen puuttumiseksi.

Kokoomuksen valtuustoryhmä katsoo, että Etelä-Karjalan mallin tuominen myös Lahden keinovalikoimaan kiusaamisen ehkäisemiseksi on syytä tutkia ja siksi se esittää, että Lahdessa laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät ja suoraviivaiset ohjeet sekä yhteiset toimintamallit.

Lahdessa 2.3.2021
Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot:
Milla Bruneau, kaupunginvaltuutettu
milla.bruneau@lh.lahti.fi
p. 0400 408 951

Etelä-Karjalan ohjeistus löytyy yksityiskohtaisemmin täältä:
https://www.lappeenranta.fi/loader.aspx?id=b1edcd6a-2ab0-40cb-b1da-102a47f11dae