Tiedotteet

15.11.2021
Tiedote

Lahden Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Lahden kaupunginvaltuusto päättää laskea kunnallisen tuloveron 20,25 prosenttiin nykyisestä 20,75 prosentista eli alenema on 0,5 prosenttiyksikköä.

Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa erottua muista valtuustoryhmistä, jotka tuntuvat käyvän kilpajuoksua siitä, kuka syventää talousarvion alijäämää eniten. Osana muutosesitystämme kerromme maltilliset ja uskottavat keinot, joilla verotulon alenema katetaan. Kaupungin talousarvion alijäämä ei meidän ratkaisuillamme siis pienene – alijäämä tullee sen sijaan kasvamaan muiden ryhmien esityksistä menojen lisäyksiin.
Veroprosentista päätetään valtuustossa tänään ja talousarviosta viikon kuluttua.

Perustelut:
Koronapandemian jälkeinen talouden nousukausi näkyy nyt kaikkialla yhteisövero- ja tuloverokertymien merkittävänä kasvuna. Mielestämme yhteisöverokertymät ja työllisyyden parantuminen ovat arvioitu selkeästi alakanttiin talousarviovuosille 2022 ja 2023.

1. Odotetun talouden nousukauden vaikutuksesta syntyvän työllisyyden kasvun lisäksi Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun on tuotettava huomattavaa lisäarvoa työllisyyden parantamiseksi.

Verotulojen aleneman kattamiseksi, kokoomus asettaakin kovemmat tavoitteet työllisyyden kuntakokeilun onnistumiseksi. Lahden kokoomuksen mukaan työllisyyden tulee kasvaa kaikissa skenaarioissa enemmän kuin talousarviossa esitetty 0,6 prosenttiyksikköä.

Mielestämme nykyisen reippaan noususuhdanteen ja alkaneen kuntakokeilun aikana on tavoiteltava vähintään 1,35 prosenttiyksikön työllisyyden kasvua per talousarviovuosi. Tuotto-odotus tälle työllisyyden kasvulle on viidestä seitsemään miljoonaa euroa per talousarviovuosi.

Odotamme työttömyysasteen alenevan nykyisestä lähes 15 prosentista kolmella prosenttiyksiköllä kahden vuoden aikana eli lähemmäksi valtakunnan keskiarvoa, mikä on noin kymmenen prosenttia.

2. Mielestämme yhteisöverokertymät on arvioitu selkeästi alakanttiin talousarviovuosille 2022 ja 2023. Nostamalla yhteisöverokertymän odotusta viidellä prosentilla per talousarviovuosi esitetystä, saadaan kolme miljoonaa lisätuloa per talousarviovuosi.

Arvio on silti hyvin maltillinen, sillä keskiarvonousu on ollut edelliseltä kahdeksalta vuodelta 8,3 prosenttia vuosittain. Tätä yhteisövero-odotuksen korotuksen uskottavuutta tukee myös kuluvan vuoden yhteisöverokertymä, joka on arvioitu vuodelle 2021 yhteensä 42 miljoonaan euroon (eli 9M€ enemmän kuin alkuperäinen arvio). Tällä maltillisella korotusarviolla positiivinen vaikutus talousarvioon on noin kaksi miljoonaa euroa.

3. Kuntaveronalennuksen kompensaationa Lahden kokoomus esittää myös kaupungin myyntituottojen kasvattamista kaupunginhallituksen esittämästä 9,3 miljoonan euron myyntivoitoista 10,3 miljoonaan euroon. Myyntiodotukset kohdistuvat erityisesti yhtiöihin, jotka toimivat jo nyt kilpailuilla markkinoilla.

Lahden kokoomus uskoo tämän kaupungin tulevaisuuteen ja sen kasvuun. Haluamme kääntää alijäämäisen talousarvion negatiivisuuden sijasta kasvun strategiaksi. Tilanteessa, jossa muut kunnat ja kaupungit pitävät veroprosenttinsa ennallaan tai jopa nostavat niitä, on Lahdella poikkeuksellisen hyvä mahdollisuus nostaa imagoaan yrittäjyyteen ja työntekoon uskovien ihmisten kasvukaupunkina. Veronkevennys on tässä tilanteessa parasta tulevaisuustyötä mitä tämä valtuusto voi tehdä.

Näillä edellä esitetyillä toimenpiteillä kompensoidaan kevyesti esitetty puolen kunnallisveroprosentin kevennys. Tämä muutosesitys on tehty hyvin konservatiivisen analyysin perusteella ja näin ollen se jättää myös pelivaraa äkillisille muutoksille.

Lahden Kokoomuksen valtuustoryhmä