Tiedotteet

1.5.2021
Tiedote

Lahden Kokoomuksen kunnallisjärjestön hallituksen puheenjohtajan vappupuhe

VAPPUPUHE

1.5.2021, Milla Bruneau

Lahden Kokoomuksen kunnallisjärjestön hallituksen puheenjohtaja

Kuntavaalikampanjointia koronan ehdoilla

Olemme pandemian pakotettuina joutuneet opettelemaan uuden tavan käydä vuoropuhelua sekä uuden tavan keskustella. Toisaalta yhteisten asioiden äärelle niin työelämässä, luottamustehtävissä kuin perheen ja ystävienkin kesken on nyt helppoa tulla etänä pitkienkin välimatkojen päästä, mutta toisaalta niin paljon varmasti jää sanomatta, kokematta, tuntematta ja myös keskustelematta.

On aivan eri asia kertoa mielipiteensä tai vaihtaa kuulumisia osana etäkokousta kuin että tärkeiden teemojen parissa käytäisiin rakentavaa ja hedelmällistä vuoropuhelua silmästä silmään saman pöydän ääressä. Kaipaan keskustelua ja vuoropuhelua, jossa kaikki äänenpainot ja tunnetilat tulisivat varmasti huomioiduiksi helpommin kuin kylmän ja etäännyttävän ruudun takaa.

Entä miten etänä, tietokoneiden tai älylaitteiden välityksellä käydyt kokoukset tai keskustelut palvelevat niitä, joiden tietotekniset valmiudet eivät ole sillä tasolla, mitä uusi tilanne vaatii? Monista syistä johtuen tekniset taitomme ovat hyvin erilaisia. Vaatiikin meiltä johtajilta pelisilmää ja ymmärrystä, jotta saamme luotua parhaat mahdolliset tavat asioiden edistämiseksi, erilaisten mielipiteiden kuulemiseksi ja päätösten tekemiseksi. Olen aivan varma, että missään organisaatiossa olisi onnistuttu täydellisesti, mutta paljon oppeja on vuoden aikana reppuun saatu.

Täytyy myös muistaa, että on valtava määrä työtä, erityisesti hoiva-, valvonta- ja palveluammatteihin liittyvää työtä, joita ei vaan yksinkertaisesti etänä tehdä. Yksikään raja ei tule vartioiduksi, tulipalo sammutettua, sairas parannettua tai pikkulapsi tai vanhus hoidettua, mikäli ammattialinen ei ole läsnä. Joka päivä. Silmästä silmään. Koskettaen. Kuunnellen. Akuutteihin tarpeisiin välittömästi reagoiden. Pandemiaa tai ei. Rokotus saatuna tai ei.

Miten tehdä politiikkaa ja päättää yhteisistä asioista etänä?

Lakeja on edelleen säädettävä, ihmisistä ja taloudesta pidettävä huolta sekä paikallistason päätöksiä pystyttävä tekemään. Yhteiskunta ei voi pysähtyä, vaikka sitä kuinka koeteltaisiin. Vientiteollisuuden on vedettävä, rakennus- ja infrahankkeiden edistyttävä ja peruspalveluiden pelattava.

Yleinen arvio tuntuu olevan, että globaalissa vertailussa Suomi olisi pärjännyt koronanhoidossa hyvin. En haluakaan arvostella koronatoimenpiteitä sen enempää, vaan keskittyä enemmän tulevaisuuteen, mutta odotan mielenkiinnolla, miten historiankirjoissa asiasta tullaan aikoinaan kirjoittamaan.

Eniten kuitenkin odotan sitä, että miten ihmeessä koronan jälkeinen Suomi nykyisillä poliittisilla valtasuhteilla rakennetaan taloudellisesti kestävälle pohjalle. Luvalla sanoen, pahalta näyttää.

Kuntavaalit 2021 – koska kohdataan?

Omassa roolissani Lahden Kokoomuksen kunnallisjärjestön puheenjohtajana olen päässyt johtamaan valmistumistamme kuntavaaleihin yhteistyössä innokkaan, ammattitaitoisen ja monipuolisen porukan kanssa. Kiitos siitä ihan jokaiselle kokoomuslaiselle!

Onkin kaikkien yhteiskunnan toimintaan liittyvien tärkeiden asioiden rinnalla aivan oivallinen kysymys pohdittavaksi myös se, että miten ihmeessä tällaisessa poikkeustilanteessa valmistaudutaan tänä vuonna käytäviin kuntavaaleihin?

Miten kohdataan ja saadaan mukaan uusia ehdokkaita, miten puhutellaan tärkeitä sidosryhmiä ja tukijoita, miten saadaan oma viesti läpi samaan aikaan, kun poliittinen keskustelu on muuttunut entistä repivämmäksi, entistä osoittelevammaksi ja erimielisyyttä korostavammaksi sen sijaan, että etsittäisiin ahkerammin ja vahvemmin juuri niitä kaikista tärkeimpiä asioita, joiden konsensushakuisesta ratkaisutarpeesta olemme samaa mieltä.

On kaiketi sopivaa kysyä myös, että miten ihmeessä kuntavaalit saadaan ylipäätään kiinnostamaan kuntalaisia, kun samaan aikaan mielen päällä ovat pahimmassa tapauksessa kirjaimellisesti elämän ja kuoleman kysymykset tai vaikka yrityksen konkurssin välttäminen, kolmansien YT-neuvottelujen jännittäminen, omien lasten oppimisen valvominen, nuorten mielenterveydestä huolehtiminen tai hoivakodissa yksinäisyyttään potevan ikääntyneen vanhemman tapaaminen edes suojalasin takaa.

Ihmisten turvallisuus kaiken edelle

Lahden Kokoomuksessa emme ole pysähtyneet missään vaiheessa. Olemme pandemian alusta lähtien suhtautuneet muuttuneeseen kuntavaalitilanteeseen realistisesti, ratkaisukeskeisesti, ihmisten turvallisuudesta huolehtien ja uusia toimintamalleja luoden.

Osalle ehdokkaista se on ollut helpompaa, kun taas osalle uuteen, hyvin virtuaaliseen ja tekniseen kampanjatyöhön suhtautuminen on ollut haastavampaa. Monelle kokeneellekin ehdokkaalle on varmaan useaan otteeseen tullut ikävä vanhoja aikoja, kun torilla kohtasimme äänestäjiä yhteisten asioiden äärellä asioista keskustellen ja ratkaisuja etsien.

Miten tuoda ajatuksensa esille vain verkon välityksellä, kun kohtaamiset ovat kategorisesti kielletty ja kanssaihmisten turvallisuus menee kaiken edelle. Ja sitten vielä kaikkea yhteisen tai oman kampanjan eteen tehtyä työtä piti siirtää kahdella kuukaudella eteenpäin, kun vaalien siirto osoittautuikin lopulta ainoaksi vaihtoehdoksi kevään ja pandemian edetessä.

Tutuilla teemoilla kampanjakevääseen

Lahden Kokoomus on suhtautunut kaikesta paineesta, ennakkoasetelmista ja haastamisesta huolimatta kuntavaaleihin vain ja ainoastaan lahtelaisten etu edellä.

Me tiedämme, mitä Lahdessa tulee tehdä, jotta kaupunki ja kuntalaiset pärjäävät. Olemme kouluttaneet ehdokkaitamme politiikan sisällöistä, kaupungin organisaatiosta, päätöksenteon logiikasta, virtuaalisesta kampanjoinnista sekä luoneet mahdollisuuksia toistemme, tukijoidemme ja äänestäjiemme kohtaamisille ja ajatusten vaihdolle.

Lahden kokoomuksen kuntapoliittiseen ohjelmaan sisältyy tuttuja teemoja kuten talouden tasapaino ilman veronkorotuksia, yritysten menestymisen mahdollistaminen, lahtelaisille syntyvät työpaikat, kuntalaisten koulutustason nosto, lahtelaisten turvallinen arki, lapsille ja nuorille turvatut laadukkaat sivistyspalvelut, kaikille ikäryhmille järjestetyt harrastusmahdollisuudet sekä hyvät ja tehokkaat sote-palvelut, joissa hoitoon pääsee nopeasti.

Lahden kokoomuksen ehdokkaat tietävät tämän – äänestäjät voivatkin luottaa siihen, että antamalla äänensä kokoomuksen ehdokkaille, heidän ja kaikkien lahtelaisten tulevaisuudestaan pidetään vastuullisesti ja kokonaisvaltaisesti huolta.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen lähetti vapputerveisensä Lahteen ja lopuksi lainaan Valtosen tervehdyksestä lausetta, johon jokaisen kokoomuslaisen on helppo yhtyä:

”Tehdään tilaa kasvulle, tehdään tilaa elinvoimalle ja tehdään sitä kautta tilaa maailman parhaille, kuntien ja kaupunkien palveluille.”

Hyvää vappua ja orastavaa toivoa siitä, että pian kohdataan!

Milla Bruneau
Lahden Kokoomuksen kunnallisjärjestön puheenjohtaja

Linkki Lahden Kokoomuksen Sinisen Vapun -virtuaalilähetykseen