Tiedotteet

20.2.2021
Tiedote

Kokoomus ei halua heikentää varhaiskasvatusta, tuottavien toimijoiden asemaa ja lasten hyvää hoitoa.

Kokoomus ei halua heikentää varhaiskasvatusta, tuottavien toimijoiden asemaa ja lasten hyvää hoitoa.

Hyvin toiminutta kaupungin palvelukykyyn ja talouteen positiivisesti vaikuttanutta varhaiskasvatuksen palvelusetelikäytäntöä ei saa vaarantaa! Kaupunki on säästynyt parin uuden päiväkodin rakentamiselta ja voinut tarjota perheille vaihtoehtoja päivähoidon järjestämiseen mm. sijainnin ja palvelun tarjonnan suhteen.

Yksityiset päiväkodit ovat luottaneet tehtyihin sopimuksiin toteuttaessaan laadukasta varhaiskasvatusta. Kustannukset ovat nousseet useasta eri syystä kuten julkisellakin puolella. Valtiovalta on muuttanut henkilöstömitoitusta, palkat ovat nousseet jne. Nykyinen palveluseteli ei kykene kattamaan kaikkia kustannuksia. Valtio korvaa kunnille laajenevat tehtävät 100-prosenttisesti. Kaupungin tulisi luonnollisesti siirtää yksityisille palveluntuottajille heille kuuluva osuus. Sivistyslautakunnalle esitetään kuitenkin ensi tiistaina merkittävää nipistämistä yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajien ja perheiden selkänahasta! Me kaipaamme rakenteiden tehostamista, emme palvelujen heikentämistä!

Lahdessa on toteutettu kustannuksiltaan ja laadultaan tehokas kaikkia osapuolia hyödyttävä tapa järjestää päivähoito palvelusetelin avulla. Yksityiset päiväkodit ovat investoineet rakennuksiin, henkilöstöön, koulutukseen ym. Palvelusetelin käyttöönoton jälkeen on päästy eroon sitä edeltäneistä pitkistä varhaiskasvatuksen jonoista! Kokoomus pitää outona, että kaupunki rokottaisi yksipuolisesti palveluntuottajia, joiden kanssa se on juuri tehnyt sopimuksen toiminnasta.

Jostakin käsittämättömästä syystä osa kaupungin päättäjistä haluaisi ottaa säästöt näiltä yksityisiltä kumppaneiltaan, kun eivät halua löytää tehostamista kaupungin omasta kalliimmastakin toiminnasta.

Lahdessa 20.2.2021

Lahden Kokoomus

Lisätietoja:

Sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja

Sari Niinistö

sari@sariniinisto.fi

+358 504443700

 

sivistyslautakunnan jäsen

Reijo Oksanen

oks@sci.fi

+358 405313787