Blogi

Yhtymän muutosohjelma antaa hyvän pohjan hyvinvointialueiden strategiseen valmisteluun

Puhe kaupunginvaltuustossa

Arvoisa puheenjohtaja, viranhaltijat ja valtuutetut

Lumo-ohjelmasta ollaan tänään tässä salissa tekemässä LUME-ohjelmaa. Kaupungin toimintojen tehostaminen, palvelujen uudistaminen ja jostain totutusta luopuminen näyttäytyy mahdottomalta. Viime viikolla torpattiin verojen kevennys ja kunnianhimoiset tulojen lisäykset sekä viranhaltijoiden että poliitikkojen toimesta. Tämän kaupungin strategia tuntuu olevan kaikille kaikkea- veronmaksaja kyllä maksaa. Mielessäni on kaupunginjohtajan lausahdus TA-asioihin liittyen: Niin kauan kun on kysyntää, pitää olla tarjontaa. Tällainen ajattelu veroeuroin toteutettuna vie nopeasti kunnan talousvaikeuksiin ja sopii ehkä paremmin tapahtumateollisuuteen kuin kuntapalveluihin. Myös vasemmiston suhtautuminen palvelujen tuottamisessa on asenteellinen. Esimerkiksi valtuutettu Lientolan kommentit kalliista varhaiskasvatuksen palvelusetelistä ovat harhaanjohtavia. Muistutan, että omaan tuotantoon tarvitaan aina investoinnit. Tarvitaan kunnianhimoista työtä, että kaupunkimme tulevaisuus on turvattu ilman liiallista velkaantumista tai verokuormaa.

Olemme historiallisessa tilanteessa, koska vuoden 2022 jälkeen budjettirakenteemme on erilainen. Viimeisen kerran osana budjettia Lahdessa ovat sote-ostot eli hyvinvointi- ja elinvoimainvestoinnit elämän, työkyvyn, elinvoiman ja alueen asukkaiden ja palveluntuottajien tukemiseksi. Tänä vuonna kaikkien kuntien maksuosuudet yhtymästä nousivat 4,5%. Edellisinä vuosina nousu on ollut pienempi. Vaikka tänä vuonna kuntien maksuosuudet ovat nousseet aiempaa enemmän, ei olla lähelläkään tilannetta, jossa voitaisiin kaikkeen kysyntään vastata tarjonnalla. Budjetti on edelleen soteostojen osalta niukkuuden budjetti, vaikka ikäihmisten palveluiden henkilöstömitoituksia, lastensuojelun ja henkilöstön jaksamisen asioita on parannettu lakien edellyttämille tasoille. Henkilöstöä on liian vähän ja korona-ajan olosuhteet ovat vieneet kutsumusammatin harjoittajien stressitasot aivan uusille tasoille. Lahden maksuosuuden kasvusta sotessa melkoinen osa johtuu inflaatiosta, ansiotason noususta ja mm. asiakasmaksutuottojen pienenemisestä.

Sotekustannusten hillitsemisestä ainakin osa valtuutetuista ja viranhaltijoista on odottanut pelastajaa kaupungin muiden toimintojen pyörittämiseen. Menojen kasvun hidastuminen ja tuottavuusloikka onkin viime vuosina ollut yhtymässä onnistunutta. Esimerkiksi keskussairaalan tuottavuus näkyy kunnille n.4me keskimääräistä edullisempina erikoissairaanhoidon kustannuksina. Muutos-ohjelmamme on saanut jo ulkopuolisen arvioinnin ja sen perusteella voidaan sanoa, että kyseessä ei ollut lumevaikutus. Taloudellisia hyötyjä tavoiteltiin v.20-21 n.15me, mutta tulos olikin 27me. Kunnille tuli siis odotettua pienempi lasku, ilman että asiakastyytyväisyys kärsi. Yhtymän muutosohjelma antaa hyvän pohjan hyvinvointialueiden strategiseen valmisteluun ja sen tavoitteet ovat yhteneviä hyvinvointialueiden tavoitteiden kanssa. Muutos-ohjelman tavoitteet ja toteutus jakaantuvat useille vuosille eikä kyseessä ole mikään yhden vuoden ohjelma.

Talousarviokirjassamme s. 8, kohdassa yleinen osa, yhtiökohtaiset tavoitteet, on hyvinvointikuntayhtymälle asetettu kolme tavoitetta. Äsken mainituin perustein teen muutosesityksen niistä ensimmäiseen: Alkuperäinen muotoilu: Yhtymä toteuttaa vuoden 2022 palvelusopimuksen toimenpiteet sekä kuntayhtymän hallituksen hyväksymän muutosohjelman, jonka toteutus tehostaa kuntayhtymän toimintaa Muutosesitykseni: Yhtymä toteuttaa vuoden 2022 palvelusopimuksen toimenpiteet ja jatkaa toimintoja tehostavan ja kustannuksia hillitsevän muutosohjelman toimeenpanoa

Sari Niinistö

Hyvinvointikuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja
Aikuiskasvatustieteen maisteri
Kaupunginvaltuutettu