Blogi

Sosiaalipalveluidenkin osuus on merkittävä

Aluevaaleista keskustellessa huomattavaan osaan on noussut terveydenhuollon palvelut, niiden toimivuuden varmistaminen tasapuolisesti koko maakuntamme eli hyvinvointialueellamme Päijät-Hämeessä. Se on tärkeä asia ilman muuta meille kaikille silloin, kun niitä palveluja aika ajoin tarvitsemme.

Haluan nostaa huomioon myös sen, että tulevassa, karkeasti noin 800 miljoonan euron budjetissa terveydenhuollon, sairaanhoitopalveluineen osuus on noin 57 %, eli rahassa noin 456 miljoonaa euroa.
Sosiaalipalveluille, joka sisältää mm. vanhustenpalvelut ja muut iäkkäiden palvelut sekä vammaispalvelut, lastensuojelun, sosiaalityön-, mielenterveys- ja päihdetyön palvelut, ym. tärkeää, on arvioitu menevän kokonaisbudjetista 40 %, eli rahassa noin 320 miljoonaa euroa.
Pelastusalalle palokuntineen ja muuhun sen tehtäväalueeseen liittyvään on budjetissa varattu 3 % osuus, joka rahassa merkitsee noin 24 miljoonaa euroa.

Kaikki nuo aihealueet, joita tämä valtakunnallisesti merkittävä uudistus koskee ovat sellaisia, joita Päijät-Hämeen kuntien asukkaat mitä todennäköisimmin elämänsä varrella tarvitsevat, toiset enemmän toiset vähemmän. Hyvinvointiyhteiskunnassa ne on kuitenkin oltava asianmukaisesti suunniteltuja ja toteutettuja.
Tiedämme, että Suomessa ihmiset elävät yhä vanhemmiksi. Näin ollen vastuumme heille tarjottavista asiallisista palveluista tulee olemaan yksi tärkeä osa, johon pitää päätöksenteossakin löytää oikeat mittasuhteet ja osoittaa tarvittavat resurssit, jotta heitä voidaan kohdella yksilöinä elämänsä loppuun asti. Palvelumuoto, joka sopii oikea-aikaisena yhdelle, ei välttämättä ollenkaan sovi toiselle. Me ihmiset kun olemme erilaisia koko elämämme matkan ajan.

Lastensuojelu on osa-alue, jonka hyvä tai huono hoitaminen vaikuttaa monille koko elämään, sinne vanhuuteen asti. Se on mielestäni yksi sellainen asia, johon täytyy jatkossa pystyä entistä enemmän osoittaa voimavaroja sekä taloudellisia resursseja, jotta varmistamme lapsille turvalliset ja välittävät olosuhteet tähän päivään ja tulevaisuuteen.

Haluan tällä kirjoituksellani osoittaa, että nämä aluevaalit ovat tärkeät. Nyt on vaikuttamisen aika.
Sinä vaikutat äänestämällä miltä hyvinvointialueemme tulevaisuudessa näyttää ja tehtävänsä priorisoi.

Merja Vahter
aluevaaliehdokas, Kok
Päijät-Häme, no 471