Blogi

Kun nuori syrjäytyy, kyseessä on aina yksilön tragedia, mutta myös opinto-ohjauksen ja työllisyystoimien epäonnistuminen.

Nuorisotyöttömyys on vaikea ratkaista. Usein koetaan avuttomuutta, eikä osata toimia omassa lähipiirissä olevan nuoren työttömän tai jo syrjäytyneen kanssa.

Monen nuoren kohdalla elämänhallinnan ongelmat, mielenterveyden horjuminen ja päihdeongelmat johtavat opintojen keskeytymiseen ja myöhemmin pysyvään syrjäytymiseen.
Nämä nuoret on löydettävä ja saatettava ajoissa tukitoimien piiriin. Tämä on myös tehokasta rikollisuuden alkusyihin puuttumista. Työttömyys on nykyään jo sukupolvien ylittävää.

Oman haasteensa tähän pirstaleiseen, hankepohjaisiin ja lyhytaikaisiin tukitoimenpiteiden politiikkaan tuo uusi Kuntakokeilumalli. Kuntakokeilumalli aloitti toimintansa maaliskuun alussa.
Yhteensä 11 500 työtöntä siirtyi TE-keskuksesta kuntien työllistämispalvelujen piiriin kokeilun ajaksi. Siirtyvät ryhmät ovat alle 30-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät sekä he joiden kansalaisuus on muu kuin Suomi tai joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame.

Pitkäaikaistyöttömien osuus on noin puolet ja nuorten sekä maahanmuuttajataustaisten osuus on noin neljännes.
Kokeilun alkaessa ja aikana on huolehdittava siitä, että resurssit nuorille ovat riittävät ja että niitä käytetään nuorten työelämään pääsyyn. Valtuuston on oltava hereillä tämän asian kanssa, koska uudessa mallissa, valvonnan vähentäminen ei mielestäni sovi kaikille – ei etenkään nuorille pitkäaikais syrjäytyneille.

Lahdessa on jo vuosien ajan puututtu nuorten työttömyyteen erilaisilla projekteilla ja hankkeilla. Nuorten palveluihin keskittynyt Ohjaamo on tehnyt työtä nuorten saattamiseksi opintoihin tai työelämään ja mielestäni tämä on oikea suunta.
Tarvitaan tehokkaita nuorisotyön osaajia ja uusia toimintamalleja. Tähän työhön pitää saada ammattitaitoa riittävästi.

Yrityspilottina kiersin lahtelaisia yrityksiä ja opin tuntemaan yritysten rekrytointitarpeet.
Yrityspilottihanke oli Lahden kaupunginhallituksen asettama. Sen tehtävänä oli etsiä yrityksiä, jotka olivat valmiita ottamaan työttömiä eripituisiin, alussa tuettuihin ja räätälöityihin työpaikkoihin.
Työharjoittelujakson päätyttyä moni yritys palkkaisi työttömän työntekijän.

Nykyistä nuorten työttömyyttä voi vähentää tällä toimivalla ja hyväksi koetulla mallilla, jossa työnvälittäjät työskentelvät kentällä yritysten ja työttömien hyväksi.
Uskon osaamisestani olevan apua näiden kysymysten ratkaisemisessa ja Sinä äänestäjänä päätät kenelle valtuudet annat. Kaikki on pidettävä mukana.

Rohkeana tulevaisuuteen!

Heli Makkonen
Kuntavaaliehdokas