Blogi

Kohtaanko kohtaannon

Työllistymisen ja työttömyyden hoitaminen kuntatasolla, kuntien vastuulla/vastuulle.
Mitä tarkoittaakaan maan hallituksen tavoitteet siirtää työttömyyden hoitoa kuntien vastuulle? Niin tai näin, on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki viranomaistoimijat, koulutuksen tarjoajat sekä yritykset eli työllistäjät pääsevät samalle pelikentälle.

Se, miten ja kuka tätä pelikenttää eli pelaajia valmentaa, ei ole mikä tahansa asia. Vertauskohtana joukkue, joka pyrkii pelaamaan samaan suuntaan ja antamaan oikea-aikaisia, oikean paikkaan osuvia syöttöjä, onnistuu parhaiten. Samoin voidaan katsoa työllistämisen ja työllistymisen tukemisen olevan joukkuepeliä. Meillä on paljon avoimia työpaikkoja, joihin yrittäjät/yritykset kaipaavat tekijöitä. Joskus niin sanotusti vapailta markkinoilta löytyy tekijät, mutta joskus on tekijöitä etsittävä laajemmalla haavilla. Näissä tapauksissa työvoimaviranomaisilla on tärkeä tehtävä. On oltava tarpeeksi osaavia resursseja, jotka osaavat etsiä osaajia tai potentiaalisia osaajia, jotka ovat valmiita lähtemään uusiin haasteisiin.

Kuntien tavoitteen ylipäätään tulisi olla elinvoiman tehostaminen. Vain toimivalla ja tuottavalla yritystoiminnalla saadaan oikeasti niitä verotuloja, joilla arjen palvelut rahoitetaan. Palveluiden tuottamiseen ei tule rahaa sisäisellä tulonsiirrolla, jollaista kunnan palveluiden kasvattaminen ja niistä maksetut verot ovat. Mutta yritysten edellytyksiä löytää osaavaa työvoimaa ja saada oikeanlaista tukea on parannettava. Työvoiman kohtaantoon vaikuttavat käytettävissä olevan työvoiman saatavuus, osaamistaso ja halukkuus. Aina ei löydy juuri sitä oikeaa palapelin palasta, joka istuu suoraan yrityksen tarpeisiin, mutta halukas työllistettävä on oivallinen resurssi, jos panostukset kohdentuvat oikein.

Työvoimaviranomaisten ja työllistäjien on edelleen parannettava yhteistyötä, jotta löytyy oikeanlaiset keinot ja innostavuus parantaa osaamista. Tyhjät, turhat, vain lain kirjaimen täyttämistä varten luodut kurssitukset eivät toteuta tavoitteita. Kouluttajien on mukauduttava, jos menetelmät ja opetuksen taso ei kohtaa työllistettävää ja edelleen työllistäjää.

Kun kunnilla on kuitenkin työttömien aktivoinnissa jo nyt omat tehtävänsä, ja näyttää siltä, että tehtävät lisääntyvät, on yhteistyötä tehostettava. Olen useassa eri yhteydessä sanonut ja jatkan edelleen, kuntien ja TE-toimistojen kuin koulutusta tarjoavien sekä työvoimaa tarvitsevien vuoropuhelua pitää parantaa. Kun yhteistyö toimii, se on kuin jääkiekkojoukkueen voitto. Yksi voitto kasvattaa luottamusta ja johtaa jatkossa mestaruuksiin.

Raimo Salovuori
kuntavaaliehdokas nro: 180
Lahden Paavolasta