Blogi

Hyvinvointialue tarvitsee tavoitteita ja mittareita

Aluevaltuustoihin pitää saada asiantuntevia päättäjiä, jotka tuovat valtuustotyöhön vahvan liiketoiminnan, talouden ja hyvän johtamisen sekä palvelun osaamisen ja ymmärtävät asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisen sekä teknologian tuomat mahdollisuudet.

Vastuullinen taloudenpito turvaa hyvinvointiyhteiskuntamme jatkuvuuden ja sitä kautta voimme pitää huolta kaikista heikoimmissa asemissa olevista.

Hyvinvointialueelle kuuluvat myös kiinteistömassa, it-järjestelmät, henkilöstöasiat ja ennen kaikkea se, miten palvelut järjestetään.

Kokonaisuuteen kuuluu julkisen, yksityisen, kolmannen sektorin ja seurakuntien yhteistyö palvelujen järjestämisessä, kuten myös äärimmäisen tärkeä ennaltaehkäisevä työ.

Aluevaltuuston mittarit pitää määritellä harkiten, jotta ne ohjaavat valtuutettujen työtä linjata, kehittää ja tehdä päätöksiä Päijät-Hämeen kokonaisuus ja pitkäjänteinen kehitys huomioiden.

Oikeat tavoitteet auttavat valtuutettuja nousemaan omaan rooliinsa koko päijät-hämeen hyvinvointialueen päättäjinä.

Yksi iso ongelma on ja tulee olemaan henkilöstön riittävyys väestön ikääntyessä ja syntyvyyden ollessa alhainen. siksi tulemme tarvitsemaan työvoimaa myös suomen ulkopuolelta. alalta pois siirtyneitä pitää saada takaisin ja toki alan koulutusta on lisättävä.

Ensiarvoisen tärkeää työvoiman pitämiseksi ja alalle uusien ja vanhojen ammattilaisten houkuttelemiseksi ovat hyvät työolosuhteet. Hyvä johtaminen ja henkilöstöpolitiikka luo alalle houkuttelevuutta.

Henkilöstön ja asiakkaiden mukaan ottaminen kehitystyöhön on myös äärimmäisen tärkeää.

Vanhemmilla ihmisillä on huoli siitä, että digitaalisuus veisi heiltä palvelut pois. Huoli on turha, sillä digitaaliset palvelut ja uusi teknologia tuovat palvelut helpoiksi ja sujuviksi niille, jotka niitä haluavat käyttää ja vapauttavat aikaa henkilökohtaista palvelua tarvitseville. Jokaiselle pitää olla selkeää ja helppoa saada yhteys palveluun, silloin kun hän sitä tarvitsee.

Monissa vaalikoneiden kysymyksissä on asetettu vaihtoehtoja vastakkain, kuin ne olisivat toisensa poissulkevia. Esimerkiksi pitäisikö veroja korottaa tai karsia palveluja? En kannata verojen korottamista. Sen sijaan palveluita ja niiden organisointia voidaan kehittää niin, että saamme samalla rahalla enemmän ja laadukkaampaa.
Minusta on hienoa, että nykyisessä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä on jo tehty hyvää työtä ja ollaan pitkällä sote-mallin rakentamisessa. Kaiken toimivan arvostaminen ja hyödyntäminen on keskeistä.

Tulevien valtuutettujen pitää olla viisaita ja vastuullisia sekä asiantuntevia päättäjiä, jotka johtavat päätöksentekoa sekä sydämellään, että järjellään pohjaten päätöksensä tietoon, tavoitteisiin ja strategisiin linjauksiin.
Päätöksiä pitää tehdä Päijät-Hämeen kokonaisuus huomioiden ja käyttämällä hyvinvointialueille tarkoitetut rahat palvelun eikä byrokratian rakentamiseen.

Seija Kraft Tapionsalo
Kokoomuksen Lahden Kunnallisjärjestö ry:n puheenjohtaja
aluevaaliehdokas