Blogi

Toni Putula: Yhtiöiden hallituksiin ammattilaisia

§59 konserniohje

Arvoisa puheenjohtaja

Hyvät valtuutetut

Viime viikkoina olemme keskustelleet paljon omistamisesta. Miten sitä tehdään hyvin ja tehokkaasti. Päivitettävä konserniohje ottaa kantaa mm. siihen, että montako riippumatonta jäsentä konserniyhtiöiden hallituksiin tulisi valita.

Riippumattomalla asiantuntijajäsenellä tarkoitetaan hallitusammattilaista, joka tulee poliittisten ryhmien ulkopuolelta – kaikki varmasti kuitenkin ymmärtävät ettei yhtiöiden hallituksissa voi olla sellaisia jäseniä , jotka olisivat ulkopuolisia vastuunkannon näkökulmasta.

Puoluekirja ei pätevöitä tehtävään tai poista siihen sisältyvää vastuuta, toisaalta ei se saisi olla myöskään este tehtäviin valittaessa. Osaamisen tulisi ratkaista.

Kokoomus, ja toivottavasti valtuuston enemmistö, haluaa kasvattaa kaupunkiyhtiöiden omistaja-arvoa ja omaisuuden tuottoja. Paremman tehokkuuden kautta toimimme lahtelaisten parhaaksi, kun osinkotuotot kääntyvät nousuun tai ne tuotetut ja saatavat palvelut paranevat.

Kasvavilla tuotoilla voisimme rahoittaa osan peruspalveluista. Tulevaisuuden kunnan rahoitus on paljon riippuvaisempi tuloista ja tulojen kasvattamisesta kuin valtionosuuksista. Mikäli sallimme liikaa poliittista ohjausta konserniyhtiöiden hallituksissa, niin se nähdäkseni on vastoin osakeyhtiölakia tai vähintäänkin sen henkeä.

Poliittinen ohjaus tehdään isojen linjojen osalta tässä salissa , tarkemmin sitten kaupunginhallituksessa ja sen konserni- ja tilajaostossa. Siellä on omistajaohjaus, tarvittaessa yhtiökokouksen kautta. Mikäli emme hahmota että yhtiöiden hallituspaikat eivät ole poliittisen luottamustoimen jatke, niin olemme hakoteillä.

Jos perusasiat ovat epäselviä tai mikäli sen seurauksena omistaohjaus ei poliittisesti ole rationaalista, niin silloin se luo uhan hyvienkin yhtiöiden arvonlaskulle; yhteisen omaisuutemme arvonlaskulle. Emme me varmaankaan sitä haluaisi?

Kokoomus nosti keskusteluun jaostossa sekä kaupunginhallituksessa riippumattomien jäsenten lukumäärän nostamisen kahteen.  Kaksi riippumatonta jäsentä, joista toinen toimisi puheenjohtajana. Keskustelu oli erittäin mielenkiintoista ja monipuolista sekä jaostossa että kaupunginhallituksen käsittelyssä.

Olemme jatkaneet poliittisia neuvotteluita viime viikolla. Kokoomus kuuntelee ja haluaa tehdä yhteistyötä. Yhdessä useiden ryhmien kanssa olemme löytäneet keskusteluissa kompromissin, mille toivoisin tänään laajaa kannatusta.

Arvoisa puheenjohtaja, teen muutosesityksen konserniohjeen kohtaan 2.3 :

”Viimeistään vuoden 2025 yhtiökokouksissa yhtiöiden hallituksiin valitaan vähintään kaksi riippumatonta jäsentä. (eli pohjaesityksen tekstistä poistetaan lauseen loppuosa: .. joista toinen toimii puheenjohtajana).”

On hyvä huomata että tämä parannus ei poista sitä mahdollisuutta, että toinen riippumattomista jäsenistä voisi edelleen toimia hallituksen puheenjohtana, tai sitä että vaikka molemmat riippumattomat jäsenet voisivat olla puheenjohtajistossa.

Kokoomukselle tämä sopii ja olemme nähdäkseni toimineet jo pitkään niin kuin olemme puhuneet:

Lahti Energiassa sekä KOKO Lahti Oy:ssä hallituksen puheenjohtajana on huippuammattilainen;

LE:n Jukka Ottela onkin hyvä esimerkki riippumattomasta asiantuntijajäsenestä, joka toimii vastuullisesti hallituksen puheenjohtana.

Arvoisa puheenjohtaja,

Moni varmaan näkee tässä klassisen oikeisto – vasemmistojaon, jonka perusteella linjausta ollaan tekemässä.

Se voi olla niin, mutta ehkäpä asia ei olekaan niin iso tai monimutkainen, että sitä olisi tarpeen politisoida ja siitä äänestää? Asiahan on yksinkertainen maalaisjärjellä ajateltuna. Tehdään yhdessä hyvä päätös joka hyödyttää Lahtea ja lahtelaisia, ja autetaan konserniyhtiöitämme menestymään.

Laitetaan asiat oikeille raiteille.

Kiitos.

Toni Putula