MITÄ LAHDEN KOKOOMUS TEKISI?

Tulevaisuus haastaa meitä selviytymään niin ihmisinä, kuin kaupunkina. Kokoomus haluaa selättää haasteet ja voittaa kuntavaalit. Haluamme olla rohkea kaupungin toimintatapojen uudistaja ja vaikuttaa asioihin, jotta Lahti selviytyy ja on tulevaisuuden voittajakaupunki. Silloin myös Sinä selviydyt ja pärjäät.

Meille tärkeintä on, että lahtelaisilla on työtä. Parantamalla yritystoiminnan edellytyksiä voimme taata työpaikat ja verotulojen kasvun. Yritysten on menestyttävä, jotta voimme ylläpitää ja parantaa lahtelaisten palveluita.

Jatkuvan verojen korottamisen sijaan on verotuloja lisättävä ja veropohjaa laajennettava. Kaikki kaupungin oiminnot tulee myös käydä läpi kriittisesti; on tehtävä rakenteellisia uudistuksia ja luotava mm. uusia digitalisaatiota hyödyntäviä toimintamalleja.

Haluamme aktivoida kaupunkilaisia osallistumaan kaupunginosiensa kehittämiseen osallistavan budjetoinnin ja mm. kumppanuuspöytämallin avulla.

Haluamme lahtelaisille

 • turvallisen asuinympäristön
 • toimivat ja korkealaatuiset sivistyspalvelut (mm. lisää vieraskielisiä päiväkoteja)
 • yritysten kasvua tukevan elinkeinopolitiikan (mm. nopeampi rakennuslupien menettely)
 • yritysten kasvua
 • terveellisen ja turvallisen oppimis- ja työskentely-ympäristön
 • mahdollisuuden ikääntyä arvokkaasti
 • nopean pääsyn laadukkaisiin terveyspalveluihin.


LAHTI ON HOUKUTTELEVA ASUINPAIKKA NYKYISILLE JA TULEVILLE LAHTELAISILLE

 • Monipuolinen tontti- ja asuntotarjonta koko kaupungin alueella.
 • Lahdesta tulee tehdä viihtyisä, toimiva ja myös keskustaltaan hyvin saavutettava kaupunki.
 • Arjen turvallisuutta lisätään valaistusta, kunnossapitoa ja turvallisuusratkaisuja kehittämällä.
 • Lahti panostaa asukkaidensa hyvinvointiin ja terveyteen.
 • Rakennetaan viihtyisää kaupunkiympäristöä, mikä kannustaa ihmisiä liikkumaan. Kokoomus pitää tärkeänä, että ihmiset voivat elää ja olla turvallisesti Lahden kaduilla, puistoissa, liikenteessä, tilaisuuksissa ja julkisilla paikoilla – koko kaupungissa.


SIVISTYS TUOTTAA HYVÄÄ

 • Parannetaan lasten elämää arjessa, päiväkodeissa ja kouluissa.
 • Lahti on opiskelijakaupunki, jonka kasvava yliopisto, ammattikorkeakoulu ja toisen asteen oppilaitokset, sekä niiden opiskelijayhteisöt kehittävät kaupunkikulttuuria ja yhteisöllisyyttä.
 • Lisätään kansainvälistä koulutustarjontaa varhaiskasvatuksesta yliopistoihin asti.


TALOUS TASAPAINOON

 • Verotulojen pohjana on työssäkäyvien ihmisten lisäksi kaupungin elinvoimainen yritys- ja yrittäjätoiminta.
 • Suoraviivaistetaan sote-palvelut kohtaamaan asiakastarpeet paremmin.
 • Hyödynnetään digitalisaatiota, automatisaatiota, sekä normien purkamista tuottavuuden parantamisessa.
 • Vuoden 2021 Ympäristöpääkaupunki-projekti tuo kaupunkiimme kansainvälistymistä ja muun muassa uusia teknologiayrityksiä.
 • Luodaan Lahteen toimivat kannattavuusmittarit kaikille investoinneille.
 • Kaupungin hankintaosaamista on lisättävä.
 • Uuden kehätien tarjoamat mahdollisuudet on hyödynnettävä täysimääräisesti.

 

Katso valtakunnallinen Kokoomuksen K6 tavoiteohjelma
eri osa-alueineen: www.kokoomus.fi/kokoomus-k62020