Tiedotteet

22.11.2021
Tiedote

Ylimenokauden budjetti vai ryhtymisrajoitteisten jakopolitiikkaa

Arvoisa herra puheenjohtaja,
Hyvät valtuutetut

Todistamme vuodesta toiseen samanlaista näytelmää. Täällä vasemmalla puolella salia esitetään menolisäyksiä talousarvioon, aina ja joka kerta. Miten saisimme aikaan vastuullisen linjan, jossa käyttömenojen kasvua saataisiin loivennettua, mutta samalla säilytettyä hyvät palvelut?

Tarvitsemme uusia avauksia, jotta veto- ja pitovoima Lahteen nousee seuraavalle tasolle. Kokoomukselle hyvä ja tavoitteellinen taloudenpito, jossa kunnianhimoisesti tavoitellaan parempaa kaupunkia on itsestäänselvyys. Mutta kaikille se ei näytä kelpaavan. Ei, vaikka se tavoite perusteltaisiin, koska syyt lienevät poliittisia.

Vaikeassa pandemiatilanteessa olemme tehneet kestäviä valintoja ja huolehtineet kaupungin henkilöstöstä. Ketään ei ole lomautettu, vaikka eri palvelualueilla ja taseyksiköissä on jouduttu elämään keskellä rajoituksia. Johtaminen näyttelee aina isoa roolia työviihtyvyydessä, ja meidän tuleekin ylläpitää korkeaa vaatimustasoa niiltä jotka johtavat – kaikkien kaupungilla työssäolevien tulisi viihtyä työssään.
Toimintojen tulisi aina palvella kuntalaisen etua ja ajattelumallin muuttua kohti palveluorganisaatiota, tässäkin asiassa rohkeasti digitalisaatiota hyödyntäen.

Toki kaikki asiat eivät onnistu diginä, vaikkapa rokotukset.

Nyt viimeistään on ehdottoman suositeltavaa kaikille ottaa koronarokotukset, jotta pääsisimme takaisin normaaliin arkeen. Koronapassilla paikat auki, ilman rajoituksia. Kuntalaisten tavoin myös palvelusektori ja yritykset ovat kärsineet koronakriisistä, siksi elpyminen tulisi saada aidosti aikaan. Alueemme yritykset ovat resilienttejä eli muuntautumiskykyisiä, koska mikään muu ei selitä sitä tahtoa selvitä tästä vaikeasta tilanteesta. Erityisesti pienyritykset ja kaupungin keskustan toimijat ovat joutuneet venymään jo pitkään. Kaupunkikehitys ja elinvoiman palauttaminen vaatii rohkeita päätöksiä muuttuvassa maailmassa.

Vanhaan ei voi palata, uutta ei pidä pelätä.

Kriiseistä huolimatta yhteisöverotuotto on jo pitkään yllättänyt talousarvion tekijät, siksi Kokoomus jaksaa uskoa paikallisiin menestystarinoihin, ja odottaa kasvun jatkuvan alueellamme.
Meidän tulee mahdollistaa tuloksellinen yritystoiminta riittävillä elinvoimainvestoinneilla kaiken kokoisille yrityksille.

Lahden kaupungin viime tilinpäätös oli kaikkien yllätykseksi n. 40 miljoonaa ylijäämäinen.

Nyt, hyvät valtuustokollegat, tase pienenee taloussuunnitelmakaudella lähes samalla summalla. Kumulatiivinen alijäämä muutamalle tulevalle vuodelle on n. -35 miljoonaa euroa, joten olisiko syytä miettiä rakenteellisia uudistuksia? Tarvitsemme niitä ehdottomasti, koska muuten taloudellinen puskurimme uhkaa huveta jo käyttötalouteen ja silloin mahdollisuudet investoida elinvoiman ja palveluiden kannalta tärkeisiin kohteisiin voivat vaarantua, mikä taas hidastaa kaupunkimme kasvua.

Emme usko vasemmistohallituksen velkavetoiseen taloudenpitoon tai luota siihen, että sote-uudistus olisi ollut järkevää tällä toteutuksella tai aikataululla – vaikka Kokoomuksella onkin erinomaiset aluevaaliehdokkaat sekä visio toimivista sote-uudistuksen palveluista.

Ilman uutta sotea on kuntien tehtäviä ja kuluja kasvatettu uudistuksilla, jotka voivat jäädä sekä tehottomiksi että kompensoimatta täysimääräisesti. Maan hallituksen menoautomaatti paisuttaa julkista sektoria ja jakopolitiikan tuoksu leijailee tässäkin salissa.

Oli myös kummallista kuulla, mikä onnistumisen pelko täällä viime viikolla vallitsi! Löytyi lukemattomia syitä, miksi ei saisi onnistua? Tämäkin taisi olla politiikkaa. Tarvittaisiin sitoutumista, mutta uskoa tai toivoa ei taikaseinästä irronnut. Miksi työllisyyden kuntakokeilu keskinkertaisilla tavoitteilla tyydyttää? Miksei ryhdytä tekemään paremmin? Onko ryhtymiseen joku rajoitus? Keinot ja toimet talouden tasapainottamiseen loistavat poissaolollaan.

Se mietityttää, että kun viime vaalikaudella lisäsimme merkittävästi sivistyksen toimintamenoja, yli 50M€:a , niin silti samat puheet leikkaamisesta jatkuvat vieläkin? Sanotaan että panostukset nuoriin ja omaehtoiseen liikuntaan, eli hyvinvointiin jäävät vaatimattomiksi. Miksi merkittävästi nostetulla resurssilla emme saakaan lisättyä hyvinvointia ja vähennettyä pahoinvointia?

Kokoomus uskoo tarkan ja tavoitteellisen taloudenpidon linjaan. Vain siten taloutta voi rakentaa mahdollisimman tasa-arvoisesti ja vastuullisesti, koska eriarvoistumisen kasvaminen tulevaisuudessa on nykymenolla enemmän kuin todennäköistä, ja ongelmallista, paitsi yksilöiden myös yhteisön tulevaisuudelle.

Siksi se tärkeää, että miten ne rahat käytetään. Olisi karmaisevaa, jos täällä kerrottu arvio vuodesta 2024 olisikin niin, että ”euro silloin vastaisi kahta”.. eli sittenhän alijäämämme tuplaantuisi -35M€:sta jopa -70M€:oon?!
Olemme aivan poikkeuksellisen epävarmuuden keskellä, jos luotamme valtion apuun kuin Itärataan – siksi meidän tulisi olla rohkeita ja irtautua siitä ryhtymisrajoitteisuudesta ja tehdä itse oma tulevaisuutemme käyttämällä ne mahdollisuudet , jotka meiltä löytyvät!
Kunnianhimoa, tavoitteita, kovaa työtä, mittareita!
Ei siten että ryhtymistä siirretään usein mainituille ”tuleville vuosille”. Sitten, jos tulot eivät riitä, niin menoja on sopeutettava.

Arvoisa herra puheenjohtaja,

Siksi työllisyyden on parannuttava.
Tavoite (0.6%:n) työllisyyden kasvusta ei riitä, vaan se tulee tuplata. Yhteistyössä elinkeinoelämän ja oppilaitosten (LUT, LAB, Salpaus) kanssa pitää löytää uusia tapoja luoda yrittäjyyttä; sekä työllisyyden kuntakokeilun myötä pitkäaikais- sekä nuorisotyöttömyyden vaikea yhtälö pitää ratkaista. Tavoitteenamme lähivuosina tulee olla työllisyyden hoidossa maan keskiarvoa parempia! Vain silloin sekä lyhyen, että pitkän aikavälin tavoitteet voivat täyttyä.

Kun työttömyys laskee ja työllisyys nousee, niin ne ratkaisevat Lahden talouden parhaalla mahdollisella tavalla, puhumattakaan ihmisistä ja heidän parantuvasta arjestaan näiden lukujen takana.

Hyvät valtuutetut,

Lahden on fokusoitava ja määriteltävä mikä on rohkean ympäristökaupungin seuraava askel.
Strategian keskiössä pitää olla tarkemmin määritelty kasvu, sekä koulutustason että elinvoiman ja työllisyyden kasvu, koska vain niillä me saavutamme riittävän veto- ja pitovoiman kiinnostavaan kaupunkiimme. Strategiaan tulee myös uskoa ja siihen tulee sitoutua.

Mietitään millä tavoin voimme yhteistyössä onnistua tulevissa haasteissa, sen sijaan että ensiksi yritämme löytää ne uhat ja epäonnistumisen pelon!
Saati että me, tässä salissa, aina vähättelisimme omaa kaupunkiamme ja sen menestymisen mahdollisuuksia?

Vankka ja kestävä talous ei tule alijäämää lisäämällä.

On myös aika tehdä valintoja, kunnioittaa taloutta sekä käydä töihin ja lopettaa ryhtymisrajoitteisuus.

Kiitos.