Oksanen Reijo 71 v. Nastola

Rehtori, eläkkeellä

Näyttöä yhteistyökyvystä, vastuullisuudesta ja kokonaisnäkemyksestä.

Yritysten kautta luodaan työtä ja hyvinvointia.