Blogi

Taiteen perusopetus kannattelee lapsia ja nuoria myös koronan jälkeen

Taiteen perusopetuksen (TPO) oppilaitokset ovat yhtenä keskeisenä osana lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisessä. Koronarajoitusten osuminen harrastustoimintaan koettelee myös opetuksen järjestäjiä ja toiminnan jatkuvuutta pitkällä aikajanalla. TPO on koulun ulkopuolista, lapsille ja nuorille tarkoitettua eri taiteenalojen koulutusta. Oppilaat voivat valtakunnallisesti oppia arkkitehtuuria, kuvataidetta, käsityötä, mediataiteita, musiikkia, sanataidetta, sirkustaidetta, tanssia tai teatteritaidetta. Lahdessa tanssin, musiikin ja kuvataiteen opinnot ovat tunnetuimmat. Taiteen perusopetus on osa Suomen koulutusjärjestelmää, josta säädetään taiteen perusopetuksesta annetussa laissa ja sitä antaa aina koulutettu taiteen ammattilainen. Siksi koronarajoitukset noudattavat samoja linjauksia perusopetuksen kanssa. Taiteen perusopetus ei saa olla taloudellista voittoa tavoittelevaa ja siksi valtio tukee taloudellisesti järjestämisluvan saaneita oppilaitoksia opetustuntimäärää kohden lasketun yksikköhinnan perusteella. Valtio antaa lisäksi kunnille valtionosuutta asukasmäärän mukaisesti.
Taiteen perusopetusta antavat opistot tuovat taiteen säännöllisen harrastamisen lisäksi kuntaan aktiivista esitystoimintaa, matalamman kynnyksen kerhotoimintaa kouluille, työpajoja, lyhytkursseja ja leirejä, joilla parhaimmillaan saavutetaan koko ikäluokka. Myös päiväkotitoiminta tuo lisäarvoa kunnalliseen yhteistyöhön tarjoten lapsille tilaisuuden tutustua eri taiteenaloihin. Taiteen ja kulttuurin harrastaminen lisää tutkitusti hyvinvointia, ja sen positiiviset vaikutukset ulottuvat paljon harrastukseen käytettyä reaalista aikaa kauemmas. Varhain luodun taidesuhteen vaikutukset kulkeutuvat oppilaitten mukana yhteiskunnan eri osa-alueille antaen tervettä itsetunnon pohjaa tulevaisuuden yhteiskunnalliseen elämään. Koronan negatiivisesta vaikutuksesta opistojen, kotien ja kuntien talouteen joutuvat harrastuksestaan luopumaan todennäköisesti ensimmäisenä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret, joiden perheillä ei ole varaa oppilasmaksuihin. Pandemia voi heikentää kotitalouksien maksukykyä mahdollisesti vuosien ajaksi. Taiteen perusopetusta tukemalla, tuetaan suoraan lasten ja nuorten pitkäjänteistä harrastamista ja taataan tasa-arvoiset lähtökohdat harrastusten jatkuvuuteen kohtuullisilla kustannuksilla. Osa oppilaitoksista jakaa lukukausittain tuettuja oppilaspaikkoja niitä eniten tarvitseville, mutta pandemian jälkeisessä Suomessa tarve on suuri. Kuntien on edelleen pidettävä kiinni taiteen perusopetuksen tukemisesta, sillä samalla se pitää huolta myös sen heikoimmista lenkeistä ja tulevaisuuden vaikuttajista.

Mia Mironoff, tanssitaiteen maisteri, rehtori, kuntavaaliehdokas nro 151