Blogi

Suomalaisista maailman tervein ja hyvinvoivin kansa

8.3.2023
Blogi

Suomalaisista maailman tervein ja hyvinvoivin kansa

Hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen tarkoittaa ajatustavan muutosta hyvinvointiyhteiskunnasta vastuuyhteiskunnaksi. Jos tavoitteena on, että suomalaiset ovat maailman tervein ja hyvinvoivin kansa, velaksi eläminen on lopetettava. Palvelut voidaan turvata nyt ja tulevaisuudessa vain kääntämällä velkaantuminen laskuun. Korkomenot syövät yhä suuremman osan valtion budjetista. Pelkästään tämän vuoden koroilla maksettaisiin yli 50 000 lähihoitajan palkat. Ellei velkaantumista taiteta, tärkeiden palveluiden esimerkiksi poliisin, vanhustenhoidon, terveydenhoidon ja koulutuksen järjestäminen kärsivät. Tämä on tilanne jo nyt, eikä vain joskus tulevaisuudessa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten arvioidaan kasvavan automaattisesti 1000 miljoonalla eurolla vuodessa palvelutarpeen ja kustannustason nousun myötä. Kustannusten nousu johtaa ennen pitkää veronkiristyksiin ja velkaantumiseen. Siksi kustannusten kasvua on hillittävä. Kokoomus ei ole esittänyt leikkauksia sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kokoomus hillitsisi sote-kustannusten kasvua muun muassa hyödyntämällä palvelujen tuottamisessa yrittäjiä ja järjestöjä (mm. palveluseteleitä ja henkilökohtaista budjetointia), avaisi hyvinvointialueiden kustannusrakenteen vertailtavaksi sekä peruisi Marinin hallituksen toteuttaman Kela-korvausten leikkauksen.

Hyvinvointi- ja terveyseroja voidaan kaventaa turvaamalla oikea-aikaiset palvelut ja varhainen tuki jokaiselle toimeentulosta riippumatta. Siksi perustason palvelut on laitettava kuntoon ja ihmisten terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävien sekä ennaltaehkäisevien palveluiden painoarvoa on lisättävä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa varhaisen tuen ja terveyden edistämisen on oltava yhä vahvemmassa roolissa. Kuntien rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on merkittävä.

Hyvinvointipalveluiden on tultava joustavasti tueksi erilaisiin elämäntilanteisiin siten, että ne tukevat ihmisen pärjäämistä arjessa. Palveluita käyttävän omaa aktiivista roolia, sekä valinnan ja vaikuttamisen mahdollisuuksia on vahvistettava. Vastuuyhteiskunnasta puhuminen hyvinvointiyhteiskunnan sijaan tarkoittaa sitä, että meillä on myös vastuu ja vaikutusmahdollisuudet omaan ja läheisten terveyteen ja hyvinvointiin. Yhteiskunta tukee silloin kun omat keinot eivät riitä, mutta voimme itsekin vaikuttaa monin tavoin elinvuosiemme kulkuun. Maailman tervein ja hyvinvoivin kansa ei synny vain palveluita lisäämällä, vaan ihmisten omalla panoksella, yrittämisellä, välittämisellä ja oman terveyden ja hyvinvoinnin kasvattamisella esimerkiksi terveellisiä elintapoja noudattamalla.

Sari Niinistö (kok.) KM, terveydenhoitaja, eduskuntavaaliehdokas