Blogi

Sosiaalipalvelut jäävät sivuun puheissa

Tulevalla hyvinvointialueella on kyse sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä. Päijät-Hämeessä yhteistyöstä on kokemusta usean vuoden ajalta ja tilanne on pääosin hyvä.
Sosiaalialan ammattilaisena minua kuitenkin huolettaa, miten vähälle huomiolle sosiaalipalveluiden asema ja kehittäminen on vaalikeskusteluissa jäänyt. Tämän on huomannut myös alan ammattijärjestöt, kuten Talentia (Yle Uutiset 2.11.2021 Sosiaalihuolto jää terveydenhuollon varjoon). Terveydenhuolto sekä pelastustoimi ovat tärkeitä meidän jokaisen kohdalla, eikä kyse ole arvottamisesta, vaan siitä, että sosiaalipalveluilla on suuri määrä merkittäviä lakisääteisiä tehtäviä. Ne tukevat ihmisiä eri ikävaiheissa sekä monenlaisissa elämäntilanteissa.

Sosiaalipalvelujen piirissä kohdataan ihmisiä, jotka eivät aina ole kykeneviä tuomaan esiin kokemuksiaan tai mahdollisia kehittämiskohtia palvelujärjestelmässä – vaikeassa elämäntilanteessa voimavarat kun menevät usein pelkkään arkielämästä selviämiseen. Siksi pidän erittäin tärkeänä, että aluevaaliteemoina nostettaisiin enemmän esille myös lasten, nuorten, lapsiperheiden, mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten henkilöiden asiat, unohtamatta omaishoitajia ja päihderiippuvaisia. Nämä vain esimerkkinä mainitakseni. Lisäksi on tärkeää tuoda esiin sosiaalialan työntekijöiden työn kuormittavuus ja vaikeudet, toki onnistumisia unohtamatta.

Tulevan hyvinvointialueen aluevaltuusto tarvitsee monenlaisia osaajia, siksi on tärkeää, että vaikuttajiksi äänestettäisiin kattava joukko eri alojen osaajia päättämään meidän jokaisen arkeemme liittyvistä asioista.

Anna-Maria Sipponen
Aluevaaliehdokas (kok.)