Blogi

SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOKOKOUKSESTA

Uusi sivistyslautakunta aloitti työnsä vasta kolme viikkoa sitten, ja jo nyt jouduimme haastavien päätösten äärelle. On nurinkurista joutua päättämään talousarviosta, ennen kuin palveluverkkoselvitystä on edes käsitelty.
Talousarvioesitys piti saada pikaisella aikataululla etenemään, vaikka kysyin, olisiko ollut mahdollista palauttaa suunnitelma uudelleen valmisteluun. Olisi ollut selkeämpää tehdä päätöksiä palveluverkkopäätösten myötä. Siten olisi ollut todennäköisempää pysyä lautakunnalle esitetyssä talousraamissa.
Virkamiehetkin kokouksessa kysymyksiin vastatessaan toistelivat, ettei ennen palveluverkkoselvityksen päätöksiä voida tarkasti tietää, miten ja mihin kustannuksia kohdennetaan, ja mistä puolestaan voidaan etsiä kestäviä säästöjä.
Kaupungin tulot eivät kasva samassa suhteessa kuin menot. Sen takia pitää tehdä vastuullista talouspolitiikkaa. Äänestin kokouksessa vasemmiston esitystä vastaan perusopetuksen osalta: on voitava luottaa siihen, kun opetus- ja kasvatusjohtaja kertoo, että esitetyn henkilötyövuosivähennyksen kanssa pärjätään ja että ryhmäkoot kasvavat suunnilleen 1 – 3 oppilaalla.
Lukiokoulutukseen ei voi suhtautua samoin, koska opiskelijoilla on peruskoululaisia merkittävästi enemmän valinnanvapautta ja vaihtuvuutta. Siitä seuraa se, ettei esimerkiksi ryhmien erityistarpeita perusopetuksen tavoin voida huomioida tai ennustaa. Senpä takia yksimielisesti päätimme, ettei esitettyä 150 kurssin vähennystä voida hyväksyä.
Varhaiskasvatuksen osalta esitettyä 30 % sitovuutta yksityisen hoidon rajaamiseksi en voinut missään nimessä kannattaa. Perheiden valinnanvapaus tulee säilyttää. Lisäksi yksityiset palveluntarjoajat tasapainottavat alueellisia lapsimäärän muutoksista johtuvia tarpeita.
Nuorisotoimen ilta- ja viikonlopputoimintaan liittyvästä 175 000 euron lisäyksestä olimme lautakuntana yksimielisiä.
Päätöksiä tehdään sekä tässä ajassa että tulevaisuuden kannalta säästöpaineiden ulottuessa kaupungin kaikille palvelusektoreille. Lopullisen päätöksen talousarviokokonaisuudesta kaupunginvaltuusto tekee marraskuussa.