Blogi

Opiskeluhuollon tulee jatkossakin olla kiinteä osa lasten ja nuorten arkea

Nykyiset opetussuunnitelmat edellyttävät koulujen ja oppilaitosten henkilöstöltä monia oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä toimia. Näitä toimia ei ole mahdollista toteuttaa ilman opiskeluhuollon ammattilaisia, joita ovat terveydenhoitajat, koulukuraattorit ja koulupsykologit. Tammikuussa valittava hyvinvointialueen valtuusto on monen muun tärkeän sosiaali- ja terveyspalvelun ohella vastuussa koulu- ja opiskeluhuollon edellytyksistä.

Lapset ja nuoret oireilevat koronan tai monen muun hyvinvointivajeen takia. Samaan aikaan opettajat uupuvat ja kokevat riittämättömyyttä. Opettajien osaaminen on opettamisessa, vaikka työssä on huolehdittava myös oppilaiden ja opiskelijoiden jaksamisesta – heidän hyvinvoinnistaankin. Perheiden ja kotien tuki ei aina riitä. Myös julkisessa keskustelussa lasten ja nuorten mielenterveyden kysymykset ja hoidon puutteet ovat syystäkin olleet paljon esillä.

Jokaiselle nykykoulussa työskentelevälle on selvää, että jo tällä hetkellä opiskeluhuollon ammattiryhmien resurssi on riittämätön tai ainakin niukka. Miten tälle resurssille käy uuden aluehallintomallin myötä?

Päijät-hämeen koulujen ja oppilaitosten opiskeluhuolto järjestetään nykyisellään kuntien ja PHHYKY:n yhteistyönä. Koulukuraattorit ja koulupsykologit ovat kuntien palveluksessa jokaisessa Päijät-Hämeen kunnassa, sen sijaan PHHYKY on järjestämisvastuussa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluista.

Vuoden 2023 alusta alkaen jokainen opiskeluhuollon ammattihenkilö siirtyy Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle. Olen huolissani opiskeluhuollon tulevaisuudesta. Kun koulukuraattorit ja koulupsykologit siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille, tulee palveluiden silti pysytellä siellä, missä niitä tarvitaan: kiinteänä osana lasten ja nuorten jokapäiväistä arkea.

Tulevan aluevaltuuston on pidettävä tarkasti huolta siitä, etteivät koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtivat ammattilaiset karkaa kauas uuden hallinnon pakottamina. Lähtökohdat Päijät-Hämeessä ovat onneksi lohdulliset, eikä muutos esimerkiksi Lahdessa ole terveydenhoitajien osalta suuri.

Nämä alansa ammattilaiset ovat toimineet vuodesta 2017 asti Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän palveluksessa. Toisin on koulukuraattorien ja koulupsykologien osalta, joiden siirron valmistelutyötä tehdään jo.

Ahkera vuoropuhelu eri viranhaltijoiden kesken, alueellinen yhteistyö ja ennen kaikkea paikallisten toimijoiden näkemykset ovat pohja toimivalle opiskeluhuollon kokonaisuudelle. Resurssin on oltava rahallisesti riittävä. Mutta resurssi on muutakin.

Opiskeluhuollon palvelukokonaisuus on tuotettava alueelliset tarpeet huomioiden ja alueen asiantuntijoiden näkemysten pohjalta. Tärkein tavoite on turvata lasten ja nuorten hyvinvoinnin edellytykset.

Teresa Rautapää
äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja
aluevaaliehdokas (kok.)