Blogi

Opettajien perustyö takaa laadukkaan lukio-opetuksen

27.1.2021
Blogi

Opettajien perustyö takaa laadukkaan lukio-opetuksen

Uuden lukiokampuksen rakentaminen on hyvässä vauhdissa. On erinomaista, että opiskelijoille, opettajille ja koko koulun henkilökunnalle rakentuu Paavolaan nykyaikainen, turvallinen ja viihtyisä oppimisympäristö. Mutta modernit seinät eivät millään mittarilla ole ensiluokkaisen opetuksen tae.

Uusi lukion opetussuunnitelma otetaan käyttöön ensi syksynä. Uusi lukiokampus aloittaa toimintansa siitä tasan vuoden kuluttua. Olen huolissani siitä, miten laadukas opetus taataan ympäristössä, jossa yksilöt hukkuvat massan joukkoon. Sama tilanne on kaiketi Lahden lyseossakin.

 

Uuden opetussuunnitelman myötä lukiokoulutusta vahvistetaan. Ohjauksen sekä erityisen tuen määrää lisätään. Samaan aikaan toinen aste muuttuu maksuttomaksi. Valtion tuesta huolimatta uskon, että menot lisääntyvät – jos siis halutaan taata korkeatasoinen opetus.

Tämä kaikki koituu seuraavan valtuustokauden päättäjien harteille. Sivistystoimen ja päättäjien on pidettävä huolta, että opettajilla on toimivan työympäristön lisäksi aidot edellytykset opettaa laadukkaasti. Yksinkertaisin ratkaisu tähän on, että lukiokoulutuksessa ryhmäkoot pidetään maltillisina. Näin ei Lahdessa tänäkään päivänä ole.

Vaikka lukioiden tehtävä on yleissivistävän koulutuksen tarjoaminen, ei voida olettaa että 16–18-vuotiaat ovat merkittävästi yläkouluikäisiä sopeutuvaisempia työskentelemään suurissa ryhmissä. Tiedämmehän, että työelämässäkin tiiviit ja toimivat ryhmät ovat niissä työskenteleville paitsi mieluisampia myös tavoitteen kannalta tuloksellisempia.

Lisäksi on huolehdittava opetussuunnitelmauudistuksen ja opiskelijoiden yksilölliseen kohtaamiseen tarvittavista resursseista. Uusi opetussuunnitelma edellyttää lisää tekijöitä erityisopetukseen ja opinto-ohjaukseen.

Laadukasta opettajien perustyötä eivät kuitenkaan mitkään tukitoimet korvaa. On välttämätöntä, että opettajat saavat tehdä työnsä hyvin. Lahden kannalta on välttämätöntä, että kaupunki on tunnettu monipuolisesta opetuksestaan tulevaisuudessakin.

 

Teresa Rautapää

kuntavaaliehdokas (kok.)

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori