Blogi

Opettajia tarvitaan päättäjiksi

5.5.2021
Blogi

Opettajia tarvitaan päättäjiksi

Osallistuin tänään Lahden opettajien ammattiyhdistyksen (LOAY ry:n) järjestämään vaalitenttiin. Etenkin erityisopetuksen kysymykset, oppimisen tukeen liittyvät aiheet ja ryhmäkoot puhuttivat.
Sivistystoimiala on merkittävin Lahden omassa päätösvallassa oleva menoerä. Sen takia olisi tärkeää, että opetusalan ammattilaisia istuisi enemmän niissä pöydissä, joissa opetusta, koulutusta ja kasvatusta koskevista kysymyksistä päätetään. Tärkeää se olisi ennen kaikkea siksi, että lapset ja nuoret ansaitsevat vain parasta – siis ammatillista osaamista myös päätöksenteon hetkellä!
Olen yläkoulun ja lukion opettaja. Sen takia pyrin keskustelussa painottamaan aineenopetuksen näkökulmaa. Luokanopettajien ajatuksia keskusteluun toi Heikki Kotinurmi.
Olen kirjoittanut laadukkaan opetuksen ja kasvatuksen puolesta monesti, koska sen toteutumisen mahdollistavat asiantuntevat kuntapäättäjät. Haluaisin tulevalla valtuustokaudella olla itse yksi näistä päättäjistä.
Vaaliteemani opetuksen ja kasvatuksen laadun puolesta:
https://www.rautapaa.com/vaaliteemat/

Mielipiteeni opettajien perustyön mahdollistamisen puolesta:

Mielipiteeni opettajan ja oppilaan välisen kohtaamisen puolesta:

#rautapaa #lahti #kuntavaalit #kokoomus #sydänonoikealla #lahdenkokoomus #sitoutunut