Blogi

Minun Lahteni

Elinkeinoelämän mahdollisuuksia menestyä ja kasvaa voimme monellakin tavalla edesauttaa:
– Monipuolisella tonttitarjonnalla, rakennuslupien nopeammalla menettelyllä
– Paikallisella sopimisella, normien purkamisella
– Uuden kehätien potentiaali
Jatkuva kansainvälinen tutkimus-tiede ja innovaatioyhteistyö: Ympäristökaupunki Lahti luo loistavan pohjan tälle. On oltava askeleen edellä muita. Voidaan rekrytoida osaajia.
Kiertotalouden teknologiat otetaan haltuun, uusia tuotteita valmistetaan ja ihmiset työllistyvät; paljon odotuksia minulla on myös työllisyyskokeilusta.

Keskusta on elävä ja saavutettava joka suunnasta sekä suunnitellaan aina esteettömäksi.
Radanvarsi kasvaa aina Uudestakylästä Hennalaan asti, rautatie on yhdyskuntarakenteen runko ja kestävää kehitystä on nivottu yhteen maankäytöllä, asumisella, liikenteellä ja palveluilla. Asuntoja on rakennettu(mahdollisimman ekologisia) puurakentaminen on tehnyt paluun ja talot eivät ole tulevia homerakennuksia.
Koulutukseen on panostettu ja Lahti on nuorille haluttu kaupunki, jossa ei nosteta jatkuvasti veroja.
Lastensuojeluun puututaan uusilla ennaltaehkäisevillä keinoilla ajoissa, keinoja on, jos vain halutaan. Jo periytyväksi muodostunut huono-osaisuus vähenee, kun koulutusta ja työtä on tarjolla.
Toimiva arki on tärkeää: joukkoliikenne toimii, ihmiset voivat liikkua millä haluavat. Teiden kunto, auraukset, valaistukset ja turvallisuus. Hoitoon pääsyn oikea-aikaisuus ja laatu tärkeitä, palvelusetelit.
Ikäihmiset ovat voimavara.
Liikkuva Lahti vauvasta vaariin, urheilu-ja liikuntapaikat pidetään kunnossa.
Kaupunki kansainvälistyy ja kasvaa, erinäköisiä-ja värisiä ihmisiä kävelee kaduilla ja torielämä on vilkasta.
Unelmahöttöäkö; ehkä voi tuntua sille, tällaisena minä näkisin tämän kaupungin seuraaville sukupolville, 20-30 vuoden päästä.
Hetkessä asiat eivät tapahdu ja helppoa tämä ei ole, mutta omalta osaltani haluaisin olla tätä visiota toteuttamassa.

Sirpa Hassinen
Kuntavaaliehdokas