Blogi

Maksuttomuus ei poista elämänhallinnan ongelmia

Hyvinvointikuntayhtymän hallituksessa käsitellään jälleen maanantaina maksuttoman ehkäisyn tarjoamista Päijät-Hämeen alueella kaikille alle 25-vuotiaille. Yhtymähallituksen pj Lempinen toi esille Ess 25.3, että asia tulee jakamaan mielipiteitä. Näin on, koska toteutuakseen muutos edellyttää lisätalousarviota ja yhtymässä ei ole ollut eikä ole varaa toteuttaa asioita, jotka ovat hyviä, mutta eivät välttämättömiä.
Yhtymässä ei ole mahdollisuutta toteuttaa maksuttomuutta kaikille nuorille, ilman että kustannukset vuositasolla lisääntyisivät useilla sadoilla tuhansilla. Säästöä tavoitellaan raskaudenkeskeytysten vähenemisenä, mutta toiminnan organisoinnin kustannukset tulevat todennäköisesti ylittämään taloudellisen säästön. Samaan aikaan yhtymässä kipuillaan välttämättömien tarpeiden kanssa, mm. vakava henkilöstövaje lastensuojelussa, nuorten kasvavat mielenterveys- ja päihdeongelmat, ikäihmisten hoidon resurssit, omaishoidon tuki jne. Onko eettisesti oikein tässä tilanteessa tarjota hyvin toimeen tulevalle nuorelle aikuiselle maksuton ehkäisy automaattisesti?

Maksuttoman ehkäisyn saamiseksi on käytettävä julkisia palveluita. Jos nuori aikuinen käy yksityisellä lääkärillä, maksutonta ehkäisyä ei ole mahdollisuus saada. On siis todennäköistä, että kysyntä julkisiin palveluihin kasvaa maksuttoman ehkäisyn myötä ja nämä kustannukset tulevat lisäämään muutoksen nyt arvioituja kustannuksia. Tasa-arvon kannalta maksuttomuus alle 25-vuotiaille julkisella puolella on myös kyseenalainen. Miksi yksityiselle puolelle menevä ei saa maksutonta ehkäisyä ja miksi esimerkiksi 26-vuotias huonossa taloustilanteessa oleva ei saisi maksutonta ehkäisyä? Maksuttomuus ilman tarveharkintaa tulee parantamaan niiden asemaa, joilla muutenkin asiat ovat jo hyvin. Heikoimmassa asemassa oleviin muutos ei välttämättä ulotu, koska vastuuttomuus tai elämänhallinnan ongelmat eivät poistu maksuttomuudella. Vuonna 2019 useampi kuin joka kolmas (37 %) raskaudenkeskeytyksistä tehtiin naisille, joille oli tehty keskeytys jo aiemmin. Alle 20-vuotiaista 10 prosentille oli tehty vähintään yksi aikaisempi keskeytys. Tiedetään, että osa raskaudenkeskeytyksistä voitaisiin maksuttomuudella ehkäistä, mutta esimerkiksi seksitauteihin kalliimmat ehkäisymenetelmät eivät vaikuta. Kondomien jakaminen on ainoa tapa vaikuttaa seksitautien leviämiseen.

Lahden ehkäisyneuvolan terveydenhoitaja Päivi Takala (3.1.2020 Yle) kertoo, että jo nyt ehkäisyn saaminen on Suomessa helppoa. Vähävaraiset saavat ehkäisyn maksutta. Nykytilassa maksuton pitkäkestoinen ehkäisy on jo mahdollista saada terveydenhuollon toimipaikan tarveharkinnan mukaan riippumatta iästä. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella ehkäisyn saa veloituksetta kolmeksi kuukaudeksi iästä riippumatta, kun aloittaja on ensikertalainen. Tilanteissa, joissa asiakkaalla ei esimerkiksi ole varaa hankkia ehkäisyä, hänelle voidaan tarjota maksutonta pitkäkestoista ehkäisyä. Raskauksien ja seksitautien ehkäisyä tuetaan myös jakamalla kondomeja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä kutsuntatilaisuuksissa. Vastaanottokäynneillä nuorille annetaan myös ohjausta ja neuvontaa seksitautien ehkäisystä ja seksuaaliterveydestä. Mielestäni nykyinen käytäntö on oikeudenmukainen ja tarkoituksenmukainen. Sosiaalisen tuen mahdollistaminen ja itseluottamuksen ja itsesäätelyn tunteen kasvattaminen ovat vähintään yhtä tärkeitä ennaltaehkäisevän työn välineitä kuin maksuttomuus.

Aihe on poliittisesti niin kuuma, että myös Ess vaalikoneessa lahtelaisilta ehdokkailta kysytään kantaa maksuttomaan ehkäisyyn, vaikka asia on yhtymäkokouksen päätettävissä. Kun vaalit lähestyvät, poliittisten päättäjien kiusaus kosia äänestäjiä maksuttomien palvelujen tarjoamisella on kova. Tulee muistaa, että maksuttomia palveluita ole, veronmaksaja maksaa ne ja tarpeita on loputtomiin kun puhutaan ”ilmaisista palveluista”.

Sari Niinistö, hyvinvointikuntayhtymän hallituksen vpj (kok)
Kuntavaaliehdokas