Blogi

Lahden seudulle tarvitaan vahva seudullinen asuntostrategia

Lahden kaupunkiseutu on päässyt mukaan valtion ja suurten kaupunkien väliseen MAL-sopimus valmisteluun ensimmäistä kertaa. MAL-sopimus tarkoittaa valtion ja kaupunkiseudun välistä kehittämissopimusta koskien maankäyttöä, asumista ja liikennettä. Syntyessään sopimus edesauttaa seutumme kehittämistä nykyistä toimivammaksi ja vetovoimaisemmaksi kaupunkiseuduksi. Valtio osallistuu hankkeisiin myös taloudellisesti, joten sopimus on alueellemme merkittävä ja haastaa koko seudun ajattelemaan isommin, enemmän kuin pelkästään oman kunnan etua.

Merkittävä osa MAL-sopimuksen tavoitteiden toteutumisesta syntyy asumisesta, sekä toimivasta liikkumisesta kodin ja työ- tai opiskelupaikan välillä.

Kaupunkiseudulla ainakin Lahden kaupungilta puuttuu selkeä ja dokumentoitu asuntopolitiikka lähes kokonaan. Vahva asuntopolitiikka- asiakirja toimii kaavoituksen ja maankäytön, sekä liikennesuunnittelun apuna ja työkaluna. Se voi ohjata isommassa kuvassa kaupunkiseudun asumisen painopisteitä, eritasoisten rakentamisen alueita ja asuntotyyppien määrää, sekä sijaintia kaupungin ja kaupunkiseudun eri osissa. Vahvalla ja kunnianhimoisella asuntopolitiikalla on myös mahdollisuus lisätä vetovoimaa ja houkutella kaupungin erityisesti tarvitsemia hyviä veronmaksajia tai sellaiseksi kasvavia opiskelijoita asukeikseen.

Oma suuri merkityksensä on henkilöillä, jotka asuvat kaupunkiseudullamme, mutta työskentelevät tai opiskelevat muualla. Nämä pendelöivät asukkaat ovat erittäin tärkeä osa yhteiskuntaamme. Moni Lahden kaupunkiseudulla asuva ei löydä koulutustaan tai omia tavoitteitaan vastaavaa työtä seudultamme, mutta on löytänyt sen vaikkapa pääkaupunkiseudulta, jolloin tärkeät työstä saatavat veroeurot jäävät seudullemme, vaikkei työpaikkaa täältä ole vielä löytynytkään. Lahden seudulla elämisen hinta/laatusuhde on erittäin hyvä pääkaupunkiseutuun verraten ja täältä on helppo kulkea töissä tai opiskelemassa moneen suuntaan, joten on varsin perusteltua, että kaupunkiseutumme tekee vahvaa asumisen markkinointia valtakunnallisesti työssäkäyvien saamiseksi asettumaan seudullemme.

Valitettavasti olosuhteet pendelöinnille eivät vastaa tätä tavoitetta esim. pysäköinnin osalta. Vakituisesti Lahden kaupunkiseudulta muualle pendelöivillä tulee olla sujuvat yhteydet ja erittäin edulliset pysäköintimahdollisuudet hyvine palveluineen matkakeskuksen yhteydessä. Tämä haaste on koko kaupunkiseudun yhteinen ja ratkaisujenkin tulee sitä olla.

Lahteen tulee nopeasti luoda vahva asuntopolitiikka kaupungin elinvoiman kasvattamiseksi ja kun parhaillaan rakennamme MAL-sopimusta valtion kanssa, kaupunkiseudun kuntien tulee luoda seudullinen asuntostrategia sekä suunnitelma sen toteuttamiseksi osana MAL-sopimusta.

Juha Rostedt
Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston puheenjohtaja
Lahden kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Kuntavaaliehdokas