Blogi

Kolmas sektori näkyväksi

Koronapandemia on tuonut esille sen, miten järjestöt ovat kyenneet ketterästi ja muuntautumiskykyisesti vastaamaan uusiin haasteisiin ja tuomaan avun lähelle sitä tarvitsevia. Olen itse työskennellyt kolmannella sektorilla palkkatyössä, mutta myös vapaaehtoisena ja luottamustehtävissä, joten tiedän, miten tärkeä voimavara, apu ja tuki on saatavilla yhdistyksistä, järjestöistä sekä seurakunnista. Matala kynnys, palvelujen helppo saatavuus, vertaisuus ja vapaaehtoisuus ovat järjestöjen ja seurakuntien tärkeitä kulmakiviä. Kolmannen sektorin tarjoama ja usein ennaltaehkäisevä työ saattaa olla ratkaisevaa, jotta vältytään raskaammilta ja myös kalliimmilta toimenpiteiltä.

Tulevalla hyvinvointialueella kolmas sektori on tärkeää pitää, ei vain mielessä, vaan aitona yhteistyökumppanina. Päijät-Hämeen alueella sekä järjestöjen keskinäinen yhteistyö että vaikuttamistyö sote-uudistuksen valmistelussa on ollut tiivistä ja sen eteen on tehty pitkäjänteisesti työtä. Työtä tulee jatkaa, jotta yhdistysten ja järjestöjen panosta ja monipuolista osaamista voidaan vastedeskin hyödyntää hyvinvointialueella ihmisten auttamisessa erilaisissa elämäntilanteissa.

Anna-Maria Sipponen
Aluevaaliehdokas, Kokoomus