Blogi

Kaupunginhallitus panee toimeen valtuuston päätöksiä

15.1.2024
Blogi

Kaupunginhallitus panee toimeen valtuuston päätöksiä

Ei auta itku markkinoilla, kun kaupunginhallitus hoitaa sille kuuluvaa toimeenpanotehtäväänsä. Kun
kaupunginvaltuusto jotain päättää, niin kaupunginhallituksen on toimittava sen mukaisesti.
Kaupunginvaltuuston päättäessä Lahden talouden tasapaino-ohjelmasta marraskuussa 2023, ei
kaupunginhallituksella siis ole muuta vaihtoehtoa, kuin panna päätös toimeen.

Ei, vaikka kuinka ottaisi päähän. Ei, vaikka kuinka paljon haastettaisiin turuilla ja toreilla, lehtien palstoilla
tai somessa, sähköposteissa tai tekstareissa, puheluissa tai keskusteluissa. Ei auta ei.

Talouden tasapaino-ohjelman toimeenpanoon kaupunginhallituksen on ryhdyttävä valtuuston päättämän
keinovalikoiman mukaisesti. Taloutta sopeutetaan vuosina 2024–2027 yhteensä 50 milj. eurolla. Kaupungin
tulojen on kasvettava vähintään 30 milj. euroa, elinvoimatoimenpiteillä verotulojen on kasvettava 5 milj.
euroa, palveluja on sopeutettava 10 milj. euroa ja työttömyydestä aiheutuvia menoja on vähennettävä 5
milj. euroa.

Kaupunginhallituksen toimeenpanotehtävää haastaa se, että marraskuussa päätetty talouden tasapaino-ohjelma on jo nyt auttamattomasti vanhentunut, kun uudet 50 milj. euron valtionosuuksien leikkaukset
saatettiin kaupungin tietoon loppuvuodesta 2023. Päivitetyt alijäämäennusteet taloussuunnitelmakaudelle
ovat -48 milj. vuonna 2024, -74 milj. vuonna 2025 ja -54 milj. vuonna 2026.

Lahti on muutaman vuoden tehnyt vahvastikin ylijäämäisiä tilinpäätöksiä, eikä ole ottanut lisää velkaa. Se
on vahvistanut kaupungin tasetta, mutta nyt tilanne on pääosin kaupungin toiminnasta riippumattomista
syistä aivan toinen. Ei toki vain Lahdessa, vaan ihan kaikkialla. Kuten tapana on, niin valtion talouden
sakatessa varaventtiilinä käytetään kuntia – hallitusten kokoonpanoista riippumatta. Nyt mm. sote-uudistuksen mukanaan tuoma valtiontalouden katastrofi ollaan maksattamassa kunnissa mm. kuntien
valtionosuuksia leikkaamalla ja vastuita kasvattamalla. Samaan aikaan Lahden konsernituotot ovat
markkinoiden muuttuessa romahtaneet. Lypsäviä lehmiä ei enää ole.

Talouden tasapaino-ohjelman toimenpiteet eivät siis tule riittämään. Tulojen kasvuodotusten ja muiden
keinovalikoimassa olleiden toimenpiteiden rinnalla on pohdittava epämieluisia vaihtoehtoja kuten
palveluiden karsimista, veronkorotuksia ja lisävelkaa. Kuntalain mukaan kaupunginhallitus ja konsernijohto
johtavat kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallituksen onkin
kaupungin taloudesta vastatessaan tuotava valtuuston päätettäväksi kaikki mahdolliset toimenpiteet
talouden sopeuttamiseksi huolimatta siitä, tykkääkö niistä henkilökohtaisesti vai ei. Mikään toimenpide ei
näet yksinään tule riittämään. Ei lähellekään.

Valtuusto päätti, että tavoitteena on palvelualueiden toiminnan nykytason säilyttäminen, mikä tarkoittaa,
että talouden tasapaino saavutettaisiin pääosin tuloja kasvattamalla – ei palveluita karsimalla. Miten tämä
yhtälö toteutuu, jos konsernista saatava tuotto-odotusten kasvu tiputetaan keinovalikoimasta pois, kun
edes selvityksiä konsernin arvosta tai markkinahinnasta ei jonkun mielestä saisi tehdä? Näin on kuitenkin
yhdessä päätetty.

Kukin poliittinen ryhmä, omani mukaan lukien, tai yksittäinen päättäjä joutuu joka tapauksessa tekemään
valintoja ja valitettavasti tarjolla on vain ikäviä vaihtoehtoja. Sillä välin kaupunginhallituksen on toimittava
sille kuuluvalla vastuulla eli toimeenpanna valtuuston tekemiä päätöksiä.

Milla Bruneau
Lahden kaupunginhallituksen 3. varapuheenjohtaja (kok.)