Blogi

Kansakunnan liikuntatalkoot

21.12.2023
Blogi

Kansakunnan liikuntatalkoot

Suomalaisten peruskunto on romahtanut. Suomessa on pitkään pohdittu keinoja liikunnan lisäämiseksi, ja nyt on viimeistään aika edetä sanoista tekoihin. Terveelliset elämäntavat, uni, lähiliikuntapaikat ja kevyen liikenteen väylät ovat kaikki avainasemassa, kun tavoitteena on saada suomalaiset liikkumaan enemmän.

Terveelliset elämäntavat muodostavat perustan hyvinvoinnille. Liikunnan rooli on tässä keskeinen, ja sen merkitystä on korostettava kaikissa ikäryhmissä vauvasta vaariin. Samalla on tärkeää tiedostaa, että liikkumattomuus oikeasti tappaa. Nykyään ihmisten on pakko päästä omalla autollaan aina kauppakeskusten ja hypermarkettien ovien välittömään läheisyyteen, jolloin hyötyliikunnan määrä putoaa entisestään. Aktiivinen elämäntapa parantaa kognitiivisia toimintoja ja auttaa pitämään mielen virkeänä.

Yksi merkittävimmistä tekijöistä liikunnan edistämisessä on kevyen liikenteen väylien kehittäminen. Laadukkaat kevyen liikenteen väylät kannustavat ihmisiä valitsemaan kävelemisen tai pyöräilyn yksityisautoilun sijaan. Tämä ei ole vain fyysisen terveyden edistämistä, vaan myös ympäristöystävällistä liikkumista. Erityisesti nyt talvella teiden aurauksessa korostuu yhteiskunnan epäkohta, joka kannustaa ihmisiä mieluummin kulkemaan autolla kuin kävellen. Monesti autotiet ovat puhtaiksi aurattuja, kun taas kevyen liikenteen väylillä on ainakin 10 cm lunta. Kumman sinä valitsisit?

Toinen merkittävä tekijä liikunnan edistämiseksi on lähiliikuntapaikkojen lisääminen ja niiden kunnossapidon turvaaminen. Lähiliikuntapaikat tarjoavat mahdollisuuden monipuoliseen ja helposti saavutettavaan liikuntaan, ja näiden paikkojen kehittäminen on investointi kansanterveyteen ja ihmisten hyvinvointiin.
Lähiliikuntapaikat ovat myös kuntalaisille maksuttomia matalankynnyksen liikuntapaikkoja, jotka ovat usein lähellä kotia, jolloin se on helposti saavutettavissa ilman suurempia matkustamisia. 

Vain 13 % aikuisista harrastaa liikuntaa jossain urheiluseuroissa. Liikuntaseurojen byrokratian keventäminen ja harrastamisen kustannusten pienentäminen ovat avainasemassa tässä, sillä kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on kovaa. Siksi onkin tärkeää tarjota helppoja ja edullisia vaihtoehtoja liikunnan harrastamiseen. Etätyön lisääntyminen antaa mahdollisuuden suunnitella arjen aikataulut omiin menoihin sopiviksi. Yrityksien tuki liikuntaan kannustaa työntekijöitä aktiivisuuteen, ja samalla se tuo selkeitä etuja yritysten tuottavuuteen ja työntekijöiden työhyvinvointiin.

 

Liikunta on investointi terveyteen, hyvinvointiin ja kansakunnan tulevaisuuteen. Nyt on oikea aika yhdistää kaikkien toimijoiden voimat ja luoda Suomesta entistä aktiivisempi ja terveempi kansa.

 

Mona Pyykkönen

Hämeen Kokoomuksen varapuheenjohtaja

Varavaltuutettu