Blogi

Hyvinvointialueiden tulee hyödyntää kolmatta sektoria

Lait sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä tulevat voimaan 1.1.2023 ja siirtävät vastuun sote-palveluista ja pelastustoimesta uusille, 1.7.2021 perustetuille hyvinvointialueille. Hyvinvointialueille on asetettu velvollisuudeksi edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä yhteistyössä kuntien kanssa. Toiseksi laki asettaa hyvinvointialueiden velvollisuudeksi tehdä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä mm. kolmannen sektorin kanssa (esimerkiksi järjestöt ja säätiöt). Tätä sivuten on juuri julkaistu erinomainen STM:n selvitys Järjestötieto hyvinvointialueiden tietojohtamisessa.

On äärimmäisen tärkeää, että hyvinvointialueilla tämä yhteistyövelvollisuus otetaan tosissaan. Päijät-Hämeenkin alueella toimii lukuisa joukko kolmannen sektorin toimijoita, mutta näiden organisaatioiden kehittämis- ja kumppanuuspotentiaalia ei vielä hyödynnetä täysimääräisesti. Hyvinvointialueen tulisi solmia strategisia kumppanuuksia, mutta ennen kaikkea tehdä käytännön konkreettista yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Yhteistyö voi koskea Päijät-Hämeen asukkaiden terveysliikunnan edistämistä, yksinäisyyden vähentämistä, nuorten itsenäistymisen tukemista tai jopa alan henkilöstöpulan helpottamista.

Henkilöstöpulan helpottamiseksi hyvinvointialue voi yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa markkinoida nuorille aivan uudella tavalla sote-alan työn kiinnostavuutta. Konkreettisesti tämän voi toteuttaa rakentamalla nuorille sopivia työvaltaisen oppimisen polkuja kohti sote-alan työtehtäviä. Tämä toisi oppisopimuskoulutuksen rinnalle uuden toimintatavan niitä nuoria varten, jotka tarvitsevat enemmän tukea ammattiin valmistumisessa. Tämänkaltaisen toiminnan vaikuttavuudesta on jo nyt näyttöä ja toiminnan laajentaminen auttaisi sekä Päijät-Hämeen alueen nuorisotyöttömyyteen että alan työvoimapulaan.

Olen ehdolla aluevaaleissa, jotta pääsisin tulevaisuuden aluevaltuustossa vaikuttamaan siihen, että kaikilla päijäthämäläisillä olisi mahdollisuus osallistua itselle mieleiseen toimintaan ja kohentaa sitä kautta omaa terveyttään, hyvinvointiaan ja mahdollisesti myös työllistymismahdollisuuksiaan.

Anne-Maria Karjalainen
diakoniajohtaja
aluevaaliehdokas (kok)