Blogi

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan terveisiä

Lautakunta kokoontui kesätauon jälkeen ensimmäisen kerran 17.8. Aloitimme työskentelyn parin tunnin talousarvioseminaarilla ja jatkoimme kokouksella. Talouden haasteet ovat isot, koska kaupungissamme on tarve järkeistää kulurakennetta ja samaan aikaan talouden isoja epävarmuustekijöitä kuten sähkön ja muiden juoksevien kustannusten raju nousu on todennäköistä. Nämä asiat vaikuttavat väistämättä myös vapaa-ajan lautakunnan toimintamenoihin.

Keskiviikon talousarvioseminaari oli orientoiva ja ltk on tarkoitus jatkaa talousarvion käsittelyä toisella seminaarilla ennen 14.9. TA-kokoustamme. TA-prosessi Lahdessa etenee syksyllä siten, että lautakunta ottaa 14.9 kantaa viranhaltijoiden esitykseen, joka perustuu kaupunginhallituksen antamaan kehykseen. Kun lautakunta on ottanut kantaa, kaupunginjohtaja tekee oman esityksensä 18.10. Kaupunginvaltuusto pitää seminaarin lokakuun lopussa ja kaupunginhallitus käsittelee TA marraskuun alussa. Kaupunginvaltuuston TA-päätös tehdään marraskuun lopun talousarviovaltuustossa.

Varsinaisia kokousasioita meillä ei ollut paljon, mutta keskustelua syntyi ja ltk päätti yksimielisesti palauttaa valmisteluun kaksi kokousasiaa. Lahden kumppanuuspöytien toimintamalliin ehdotettiin viranhaltijoiden toimesta muutoksia, vaikka systeemi on ollut käynnissä vasta vähän aikaa. Oma näkökulmani palauttamisen esittämiseen oli se, että ennen kuin olen valmis kasvattamaan viranhaltijoiden määrää ja vähentämään kumppanuuspöydän jäseniä (vapaaehtoisia kaupunkilaisia) TA-prosessista pitää olla parempi selvyys. Olisi vastuutonta päättää ennen TA realiteettien selviämistä uusien viranhaltijoiden palkkauksesta ja demokraattisen vapaaehtoistoiminnan kaventamisesta. Kumppanuuspöytien toimintaa tulisi kehittää mieluummin enemmän vastuuta ottaviksi ja toimiviksi yksiköiksi kuin viranhaltijavetoisiksi ”pikkulautakunniksi”, kun pöydillä ei kuitenkaan ole päätösvaltaa. Erilaisten kaupunkilaisia virkistävien tapahtumien jne. järjestäminen pöydän jäsenten toimesta olisi kumppanuuspöytätyötä parhaimmillaan.

Toinen palautettu pykälä oli vastine valtuustoaloitteeseen: Esteettömän uimalan tarjoaminen kesäisin. Mielestäni on tahdon asia, että Lahden kokoisessa kaupungissa, jossa on useita esteettömäksi rakennettuja uimahalleja, on läpi vuoden joku niistä auki. Voi olla vaikeaa (varsinkin ennen suunniteltua suurempaa maauimalaremonttia) muuttaa maauimalaa täysin esteettömäksi, mutta työntekijäresursseja tarkastelemalla, pienillä lisäresursseilla, voitaisiin läpi vuoden, myös kesäkaudella, joku esteetön uimahalli pitää auki. Nyt lautakunnalle tuotu vastine aloitteeseen tyytyi toteamaan, että lomien vuoksi kaikki uimahallit ovat osan kesästä kiinni. Ymmärrän talouspaineet ja henkilöstön tarpeen pitää lomansa, mutta ltk haluaa vastaukseen tarkkaa tietoa siitä, mitä tarkoittaisi talouden ja toiminnan kannalta se, että esteetön ja ylipäätään uintimahdollisuus hallissa olisi mahdollista läpi vuoden.

Kaupungissamme tarvitaan liikuntapaikkaselvitys, jossa kaikki kaupungin, miksei yksityistenkin, pitämät liikuntapaikat ovat kartalla ja listattuna. Myös käyttöaste, käytön kustannukset, ylläpidon kustannukset jne. on hyvä ottaa tarkasteluun. Kaupungissamme saattaa olla esimerkiksi jotain kenttiä tai leikkipaikkoja, joilla ei ole enää ns. kysyntää. Silloin esimerkiksi karsimalla niistä, voitaisiin panostaa sellaisiin lajeihin ja paikkoihin, joissa kysyntää riittää. Näyttää siltä, että uinti kansanterveyslajina on yksi suosikeista, samoin frisbeegolf ja skeittaus nostaa suosiotaan. Liikuntapaikkojen laajempi tarkastelu antaisi myös lautakunnalle eväitä löytää resursseja oman toimintansa sisältä. Tällainen laajempi selvitys on keskustelujen perusteella nyt vireillä ja sille on todellista tarvetta!

17.8. kokouksen esityslistan löydät täältä.

Sari Niinistö
Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan 2vpj., Kaupunginvaltuutettu