Blogi

Huoli avoimuudesta erityisopetuksen järjestämisessä

Lahden perusopetuksen erityisen tuen järjestämisessä 7.lk:lle ollaan kuulemani mukaan tekemässä iso muutos. Joudun valitettavasti toteamaan ‘kuulemani mukaan’, koska tiedottaminen ja päätöksenteon avoimuus asiassa puuttuvat. Huoleni erityisopetuksen järjestämiseen liittyvistä uusista suunnitelmista on suunnaton monestakin syystä.

Missä on avoimuus? Päätöksentekoon ja tiedottamiseen liittyvä avoimuus on ollut esillä opettajille tehdyissä tutkimuksissa. Myös lahtelaiset opettajat ovat toistuvasti nostaneet asian esiin ja odottaneet, että kehitystä tapahtuisi. Tilanne on se, että opettajakunta on epätietoinen, mitä ensi syksynä erityisen tuen 7.-luokkalaisille tapahtuu. Miten vaihtuvat aineenopettajat ehtivät tukea luokan kaikkia oppilaita, kun heterogeenisuus ja haasteet lisääntyvät?

Suunnitelma ensi lukuvuodelle on, että peruskoulun 7.-luokille ei ainakaan eteläiselle alueelle tule ollenkaan alueellisia pienluokkia. Kaikki alueen erityisen tuen oppilaat integroidaan yleisopetuksen luokkiin. Tukea ert-oppilaille antaa laaja-alainen opettaja. Miten uudella suunnitelmalla aiotaan taata lain edellyttämä opetus, jossa pedagogisilla ratkaisuilla turvataan jokaisen oppilaan oppiminen?

Jos vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön takia erityisessä tuessa olevat oppilaat ripotellaan eri luokille, ei yksi laaja-alainen erityisopettaja pysty opettamaan eri oppiaineita opiskelevia. Jos taas kaikki ert-oppilaat laitetaan samaan luokkaan, pitäisi opettajan olla erityisluokanopettaja. Ert-oppilas on oikeutettu erityisopettajan antamaan opetukseen. En millään muotoa näe tätä uutta suunnitelmaa inkluusiona. Tämä on säästökeino. Laaja-alaisen opettajan palkka opetustuntia kohden on matalampi kuin erityisluokanopettajan.

Tiedottamisen ja avoimen päätöksenteon, opetusjärjestelyjen ja oppimisen tuen haasteiden lisäksi huoleni on opettajien jaksamisessa. Emme tiedä Covid-tilannetta ensi syksynä. Sen kuitenkin tiedämme, että opettajien jaksaminen on ollut pandemia-ajan äärirajoilla. 7.lk:n uusi opetusmalli tuo väistämättä lisää asiakirjojen täyttöä, moniammatillisia neuvotteluja, moneen suuntaan tehtävää yhteistyötä ja opetusmenetelmien opettelua.

Erityisoppilaiden määrä lisääntyy. Moniammatillista yhteistyötä on kehitettävä ja hoitoa lisättävä. Vain yhdessä saamme kuntoutettua oppilaita pärjäämään isoissa ryhmissä. Mihin on nyt unohtumassa nuorten hyvinvointi?

Lea Smolander, luokan- ja liikunnanopettaja, kuntavaaliehdokas (kok)