Blogi

Eteenpäin vai taaksepäin? – kuntavaaleissa ratkotaan Lahden tulevaisuuden suunta

11.6.2021
Blogi

Eteenpäin vai taaksepäin? – kuntavaaleissa ratkotaan Lahden tulevaisuuden suunta

Lahden kasvulla on valtava merkitys koko maakunnan elinvoimaisuuden kannalta. Lahden tuleekin kaikin tavoin panostaa kasvuun ei yksistään maakunnan keskuskaupunkina, vaan koko Etelä-Suomen kasvukeskuksena. Se on sanottava ääneen ja siitä on tehtävä totta yhdessä mm. ympäryskuntien, yritysten ja korkeakoulujen kanssa sekä yhteistyökykyisten poliittisten ryhmien ja päättäjien välillä.

Paljon on kiinni siitä, miten Lahden kaupunkia johdetaan sekä virkakoneistosta että valtuustosta käsin. Kuntavaaleissa päätetäänkin mm. siitä, pidetäänkö Lahti kasvun ja positiivisen kierteen tiellä vai suunnataanko katse peruutuspeiliin ja ”otetaan pari askelta taaksepäin”. Olemmeko valmiita vesittämään viime vuosien saavutusten hyödyntämisen (yliopisto, Lahteen panostavat ja alueen asukkaita työllistyvät yritykset, ympäristöedelläkävijyys, MAL-sopimus, paranevat sote-palvelut jne.).

Äänestäjät päättävät myös siitä, kenet he haluavat itseään ja kaupunkia edustavan, kun esim. jatkossakin valtion tai EU:n kirstusta haetaan kehityseuroja alueelle. Äänestäjien on syytä miettiä tarkkaan, kuka ja ketkä heidän mielestään ovat parhaita edustamaan Lahtea ja lahtelaisia. Keillä on eniten kokemusta, näkemystä ja osaamista käydä esim. kansallisia ja kansainvälisiä neuvotteluja. Rahanjakoon osallistuvat kaikki päättäjät, mutta rahantekoon mielestäni liian harva.

Kokoomus ymmärtää, että hyvinvointia kuntiin rakennetaan vain menestyvien yritysten ja alueelle syntyvien työpaikkojen kautta. Me emme ole yhden asian puolue, me uskomme enemmän mahdollisuuksiin ja vapauteen valita, kuin keskushallintojohtoiseen yhteiskuntaan, me olemme vahvoja kuntien puolustajia ja samaan aikaan ymmärrämme, että kuntien palvelut rahoitetaan työllä – ei veronkorotuksilla. Lahdessa on monta haastetta ratkaistavana, joihin haluamme yhdessä panostaa, kunhan talous on tasapainossa.

Kasvua saadaan aikaiseksi, kun yrityksille luodaan mahdollisuudet sijoittua, menestyä, verkottua ja kansainvälistyä. Työpaikat syntyvät menestyviin yrityksiin eli avoimille markkinoille. Jotta yritykset voivat kasvaa, tarvitsevat ne osaajia – ammattilaisia suorittaviin tehtäviin ja asiantuntijoita kehityksen ja kasvun vahvistamiseksi. Eikä pidä unohtaa, että yrityksiin tarvitaan myös pääomia ja riskinottajia, joiden ahkeruutta ja rohkeutta ei pidä rokottaa kiristyvällä verotuksella.

Isojen kaupunkien korkeimpien työttömyyslukujen ja alhaisemman koulutustason välillä on suora korrelaatio. Mitä paremmin Lahdessa onnistumme muuntokouluttamaan työttömät, kotouttamaan ja integroimaan maahanmuuttajat osaksi lahtelaista työssäkäyvää veronmaksajien joukkoa sekä ottamaan jokaisesta kaupunkiin muuttavasta tai jäävästä nuoresta kiinni, sitä paremmat mahdollisuudet alueen yritysten on saada osaajia töihin. Sieltä se elinvoima syntyy, siten ne palvelut kaupunkiin turvataan – lahtelaisten tekemästä työstä.

Milla Bruneau
Kuntavaaliehdokas, Lahti