Blogi

Ei jonoja, vaan hoitoa!

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen yksi tärkeimmistä tavoitteista on palveluiden saatavuuden parantaminen. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että ihmiset saavat tarvitsemansa palvelun juuri silloin, kun he sitä tarvitsevat, vaikka yksityiseltä toimijalta. Sillä ei pidä olla merkitystä, että tuottaako palvelun hyvinvointialue, yritys tai yrittäjä vai sote-alan järjestö, kunhan se on saatavilla ja kustannustehokkaasti. Näissä SOTE-talkoissa tullaan tarvitsemaan kaikkia tahoja, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan. Uskon, että paras lopputulos saavutetaan hyvinvointialueen, yritysten ja järjestöjen saumattomalla yhteistyöllä.

Palveluseteli on tähän oiva väline. Palveluseteli perustuu palvelusetelilakiin, jonka mukaan monia julkisen organisaation järjestämisvastuun alla olevia palveluita, kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluja, voidaan järjestää palvelusetelillä. Palveluseteli on yksi tapa tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja. Sillä ei korvata julkista palvelutuotantoa, vaan se täydentää sitä. Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Palvelusetelin avulla parannetaan palvelun saatavuutta ja lisätään asiakkaan valinnanvapautta.

Vaikka palveluseteleiden osuus sote-menoista on vielä todella pieni (n. 1,15 % vuonna 2020), on sillä kuitenkin iso merkitys palvelujen saatavuuden varmistamisessa. Osassa sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuotantoa ei ilman palveluseteleitä pystyttäisi tarjoamaan asiakkaille lainmukaisia palveluja.

Järjestämisvastuu SOTE-palveluista tulee siirtymään hyvinvointialueilla. Hyvinvointialue tulee päättämään, ottaako se palvelusetelin käyttöön ja miten laajasti, sekä mihin palveluihin sitä voidaan käyttää. Tuleva aluevaltuusto tulee olemaan tässä asiassa isossa roolissa.

Palvelusetelin käyttöönotossa ja sen arvon määrittämisessä on erittäin tärkeää tietää oman tuotannon kustannukset, jotta palvelusetelin arvo tulee määritettyä oikein, ja että se on riittävä kyseisen palvelu tuottamisen kannalta. Varsinkin lakisääteisten ja subjektiivisten oikeuksien piirissä olevat palvelut, kuten esim. vammaispalvelulain mukaiset henkilökohtaiset avustajat, jotka ovat saajalleen maksuttomia.

Eduskunnan oikeusasiamies on palvelusetelin arvoon liittyvän kantelun ratkaisussaan todennut, että vaikka palvelu tuotettaisiinkin palvelusetelillä, niin järjestämisvastuussa olevan organisaation on huolehdittava siitä, että palvelu täyttää asiakkaalle tehdyn päätöksen ja palvelusuunnitelman mukaisen tarvittavan palvelun. Järjestämisvastuussa oleva organisaatio ei voi vapautua järjestämisvastuustaan siirtämällä vastuuta kokonaisuudessaan palvelusetelin tuottajalle, vaan sen tulee palvelun järjestäjänä seurata ja valvoa osaltaan palvelun toteutumista. Oikeusasiamiehen ratkaisussa on myös todettu, että palvelusetelin arvo tulee mitoittaa sellaiseksi, ettei se estä tai kavenna yksittäisen henkilön lain suomaa subjektiivisen oikeuden toteutumista ja näin ollen palvelusetelin arvon riittävyyttä tulee kustannusten noustessa tarkistaa.

Tulevan aluevaltuuston on pidettävä huolta ja tehtävät tarvittavat päätökset, jotta palveluseteli otetaan laajasti käyttöön ja hinnoitellaan niiden arvo siten, että arvo vastaa oman tuotannon kustannuksia. Samoin niiden arvoa on myös tarkistettava säännöllisin väliajoin!

Marko Varjonen
talous- ja kiinteistöpäällikkö, HHJ PJ
aluevaaliehdokas #473