Blogi

Aluevaltuuston on unohdettava kuntarajat

Pian käydään historian ensimmäiset aluevaalit. Valittava hyvinvointialueen valtuusto päättää lukuisista sosiaali- ja terveyspalveluista elintärkeää pelastustoimea unohtamatta.

Monen mielessä on toive: kunpa nykyiset palvelut pysyisivät ennallaan. Monen ehdokkaan huulilla on lupaus: vähintään nykyiset palvelut säilytetään entisellään.

Politiikka vaatii realismia sekä äänestäjiltä että päättäjiltä. Ikärakenteen muuttuessa on palveluiden vastattava tarpeeseen. Vaikka Päijät-Hämeessä lähtökohdat hyvinvointiyhtymän myötä ovat Suomen muita alueita selkeämmät, voi silti olla, että lähivuosina joudumme pohtimaan kuntien merkitystä uudelleen.

VALITTAVAN VALTUUSTON pitää pystyä tekemään päätöksiä kuntarajat unohtaen. Jatkossa ei voida enää ajatella, kuka on suurin ja hyötyy eniten. On pystyttävä yksiselitteisesti vastaamaan tarpeeseen:

Missä on ihmisiä, siellä on monipuolisia palveluja. Siellä missä on vähemmän ihmisiä, palvelut tulee järjestää inhimillisesti ja alueen asukkaiden yksilöllisiä tarpeita kuunnellen.

Usea aluevaaliehdokas on mielipidekirjoituksissa todennut, ettei uudistus tuo helpotusta taloudelliseen tilanteeseen – voi jopa vaikeuttaa sitä. Sen takia vaalilupauksia tärkeämpää on pohtia, mitä hyvää aluevaalien myötä tulevalla uudistuksella on annettavana.

ON HELPPOA pyrkiä säilyttämään vanha. Vaatii rohkeutta uudistua. Tarvitaan määrätietoisuutta, kun pohditaan, miten olemassa olevia palveluja voitaisiin kehittää paremmiksi kustannuksia kasvattamatta.

Erilaiset digiratkaisut ja lähelle tuotavat palvelumuodot ovat tulevaisuutta. Tavoitteena pitää olla laadukas ja inhimillinen palvelutaso kokonaisveroastetta nostamatta.

Se vaatii kuitenkin, että uskallamme tarvittaessa muuttaa olemassa olevaa palvelurakennetta entistä paremmaksi.

Tähän työhön tarvitaan rohkeita ja perustelevia päättäjiä, jotka hahmottavat kokonaisuuksia ja malttavat paneutua vaihtoehtoihin. Aluevaalit eivät ole yhden eturyhmän vaalit, vaan jokaisen alueen asukkaan vaalit. Sen takia toivon ja kannustan: käy äänestämässä ja tee siten oma osuutesi, kun uutta luodaan.

Teresa Rautapää
äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja aluevaaliehdokas (kok.)