Blogi

Alueellisten sotepalveluiden kehittäminen

Lahdessa on vähennetty terveyskeskuspalveluita sekä kokonaisia yksiköitä on siirretty kaupungin sairaalaan nykyiseen Lahden sote-keskukseen. Tämän lisäksi lahdessa toimii entisen Nastolan alueella Nastolan sote-keskus, joka toimii väistötiloissa. Mielestäni sote asioiden kehittämisessä asukkaiden palveluntarpeita ei tule unohtaa. Etäisyydet sote palveluihin tulisi olla siedettäviä. Sote-keskus muutoksen seurauksena välimatkat ovat kasvaneet reuna-alueen asukkailla. Mielestäni tähän haasteeseen palvelusetelin laajamittainen käyttö sekä kehittäminen toisi palvelut asukkaille helpommin tavoitettaviksi. Tällöin alueen sote-keskusten palvelut voisi muutoin säilyttää nykyisellään. Kaikille Päijät-Hämeen alueen asukkaille tulee saada asialliset ja monipuoliset terveydenhoidon palvelut.
Pidän konkreettisten palveluiden kehittämisestä. Näiden tulee palvella käyttäjäänsä ja luoda turvallisuutta, sekä helpotusta arkeen. Esimerkiksi digipalvelut tulee ohjata niitä haluaville henkilöille, sillä kaikilta ei voida vaatia täydellistä osaamista nopeasti kehittyvien palveluiden osalta. Digipalveluiden kehitystä on hyvä tukea järkevällä ja kestävällä resurssoinnilla.

Terveydenhuollon resurssointi henkilöstön sekä välineiden osalta on kohdennettava painopiste alueisiin. Potilaskokemus ei saisi olla sellainen, ettei henkilöstöllä ole aikaa asiakkaalleen. Kuulin huolestuttavan viestin siitä, kuinka henkilö oli käynyt lääkärin vastaanotolla saamatta selvitystä asialleen. Hänet oli ohjattu varaamaan uusi aika, kun vastaanotolla olleella lääkärillä ei ollut aikaa asiakkaalleen. Herää kysymys onko seuraavallakaan kerralla aikaa hänelle? Mikäli julkisenpuolen kapasiteetti on saavuttanut huipun ja asiaan ei ole helppoja ratkaisuja saatavilla, niin tulisiko lisätä palvelusetelin käyttömahdollisuuksia ja antaa yksilöille parempi mahdollisuus valita palvelunsa sieltä mistä itse sen haluavat tai se olisi paremmin saatavilla?

Aluevaltuustossa päätetään miten päijäthämäläisten sosiaalipalvelut, terveyspalvelut ja pelastustoimen palvelut järjestetään. Palveluiden rahoitus tulee valtion verovaroista. Aluevaltuutettuna pyrkisin pitämään nykyisen palveluverkoston sotekeskusten määrän entisellään. Palvelun laatua ja monipuolisuutta tulisi kehittää, jotta se palvelisi asukkaita tehokkaasti laadusta tinkimättä.
Tule mukaan vaikuttamaan aluevaaleissa ja käytä ääntäsi. Me teemme yhdessä enemmän.

Marko Arjoranta
Aluevaaliehdokas
Kokoomus